Oldalak

péntek, október 26, 2012

HOGYAN IMÁKOZZUK A SZENTOLVASÓT ? – 1. rész – Tomka Ferenc atya írásaA Szentatya (Rosarium Virginis Mariae c. apostoli levél) javaslatai szerint

A pápa hívja a plébániákat, a közösségeket és az egyéneket a Szentolvasó imádkozására. Különösen hívja a családokat, hogy imádkozzák együtt az olvasót. „Az együtt imádkozó család együtt marad.” - Figyeljünk arra, hogy ne megszokásból imádkozzunk, hanem Isten jelenlétében. „A rózsafüzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést” (12.p). „A csak megszokásból mondott rózsafüzér elveszti eredeti értelmét” (28).

A) A Szentolvasó elején el szoktuk imádkozni a Hitvallást. Gondoljuk át, mit mond arról, hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz a három személy; hogy kicsoda a Szentháromságban Jézus, és hogy miként kapcsolódik a Szentháromság és a megtestesülés titkába Szűz Mária. A szentolvasó teológiai megalapozása lesz így a Hitvallás (még részletesebben fogalmaz a Nicea-konstantinápolyi hitvallás)

B) A Miatyánk elkezdése előtt mondjuk be, illetve gondoljuk át a titkot! Pl. akit Te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A pápa és a szentek arra hívnak, hogy szemléljük lelkünkben a titkokat (2, 5, 9-13, 25, 28-29, 32.p); azaz: képzeljük el, ami a titokban történik! - Pl. lássuk Máriát, amint Igent mond Isten meghívására; s a Lélek eltölti őt. És lélekben boruljak le a titok előtt: A Végtelen Ige, Isten testet ölt egy emberben. Közben gondoljuk át: mit mond ez számomra? - Azzal kapcsolatban, hogy számomra mit mond a titok: segítséget kapunk a következő oldalon levő összeállításban: ahol minden titok mellett olvashatunk egy gondolatot arról: mit jelen számunkra a titok.

C) Amikor a MIATYÁNKot imádkozzuk a tizedek elején, ne csak eldaráljuk ezt az imát, hanem imádjuk az Atyát. Gondoljuk át, hogy minden titok az Atya terve szerint valósul meg! (vö. Ef 1,3-10;  Kol 1,15-17). Ő teremtette Szűz Máriát is, hogy befogadhassa az Igét, és ő tervezett bennünket is úgy, hogy Jézus bennünk éljen, hogy mi is Mária példája szerint kövessük Jézust. (32.p)
Hasonlóan imádkozzuk a tized végén a DICSŐSÉGet (és ez se csak egy kis odaillesztett imádság legyen): Jézus egész élete, minden „titok” a Szentháromság dicsőítésére szeretne elvezetni minket. – A MIATYÁNK és a DICSŐSÉG  így egy fenséges keretet ad a tizednek. „A DICSŐSÉG nem rövid záradék, hanem” (34.p), megérkezünk általa a Szentháromság „közösségének” titkába – a mennybe.

D) A tizedek imádkozásakor figyeljünk az alábbi szempontokra:
1) A titok középpontja mindig Jézus: Pl. az első titok esetében: Őt imádjuk, aki testet ölt egy teremtményben. Máriában. E titokban csodáljuk hogy a mi keresztény hivatásunk is ugyanez: hogy Jézus testet öltsön bennünk.
Az Üdvözlégyek súlypontja is Jézus és az Ő titka. „Ha sietve imádkozzuk – mondja a pápa – ez a súlypont eltűnik, s vele együtt elvész kapcsolat is Krisztusnak azzal a titkával, amelyikről éppen elmélkedünk. Pedig épp Jézus nevének és az ő titkának hangsúlyozása jellemzi a rózsafüzér tartalmas imádkozását.” Amint már VI. Pál biztatott, II. János-Pál is javasolja, hogy a Jézus neve után minden Üdvözlégyben mondjuk ki a titkot is. Ez jobban „kifejezi a Krisztusba vetett hitet”, a Jézus-központúságot (33.p.) és a tized lényegére irányítja lelkünk tekintetét.
2) Szűz Máriával együtt imádjuk Jézust. Senki nem csodálta, és senki nem követte Őt a földön úgy, mint Mária. Pl. csodáljuk Isten végtelen szeretetét, hogy testet ölt, Máriában, egy emberben. (10-17.p.) Csodáljuk Mária titkát – az ő hűségét Isten akaratához és Jézushoz.
3) A titkokat szemlélve mindig fel kell tennünk a kérdést: mire hív ez engem? (25, 26, 28.p.) Szűz Mária útja, az Egyház útja, a mi utunk! Én is Mária útját járhatom. – Az 1. titok esetében pl. ez azt jelenti: hogy Isten bennem is testet akar ölteni: s ennek feltétele, hogy IGEN-t mondjak hívására! Szeretnék most rögtön IGEN lenni Isten számára.

E) A DICSŐSÉG után nem szükséges elmondanunk mindig ugyanazt az imácskát,(pl. hogy Ó Jézusom...) – mondja a Szentatya. „Gyümölcsözőbb, ha minden tizedet olyan imádsággal zárnak, amely az adott titok fölötti elmélkedés gyümölcseit kéri” (35.p.). Lehetséges, hogy (amint a tized elején valaki megfogalmazta a titok mondanivalóját), a tized végén más valaki rövid imában hálát ad a titok mondanivalójáért, pl. hogy mit mondott az számára. Családokban vagy kisebb csoportokban meg lehet beszélni, mire hív minket ez a titok.

Nincsenek megjegyzések: