vasárnap, május 18, 2008

Az ima fontossága a papi-szerzetesi életben

A papságot csakis radikális elkötelezettséggel érdemes élni
május 16. 13:07

Ez az alapgondolata annak a levélnek, amelyet Claudio Hummes bíboros intézett a világ püspökeihez május 30-a, a papi megszentelődés nemzetközi imanapja alkalmából.


A Papi Kongregáció prefektusa levelében az imádság fontosságát hangsúlyozza: Munkánk hatékonysága az imádságon múlik. Az egyház missziója szempontjából meghatározó, hogy egyénileg milyen a kapcsolatunk az Úr Jézussal. Missziónknak az imádságból kell táplálkoznia."
A papság leghitelesebb dimenziója az állandó könyörgés. Sokat tanulunk a csendes imában, amely mindig is jelen volt a szentek életében; állhatatosan kell fohászkodnunk érte" – idézi a bíborost a CNA.
A papság szent hivatásához egyedül a radikális elkötelezettség méltó, a teljes odaadottság, ami nem más, mint hűtlenségünk teljes tudatában nap mint nap meghozott imádságos döntés, amelyet azután Krisztus teljesít be. A cölibátus ajándékát is a radikalizmus, a teljes Krisztushoz hasonulás dimenziójában kell megélnünk."
Hummes bíboros figyelmezteti a papokat, hogy a rájuk nehezedő terhek miatt még nagyobb figyelemmel erősítsék papi identitásukat. Papi szolgálatuk öszönözze őket mélyebb lelki életre, hogy hitelesebben tanúsíthassák: a pap egyedül Istené. Ne csupán a hívek igénye miatt legyenek hűségesek az Eucharisztia napi megünnepléséhez, hanem azért, mert maga a pap számára az Eucharisztia lélegzetvétel, az élet fénysugara, a papi élet egyetlen igazi alapja".
A bíboros levelében kiemeli, hogy a plébánia nem „mellékvágány", amely eltereli a papot saját életétől, hanem megszentelődésének útja. A pap a rábízottakban Krisztus arcát szemlélheti.
A prefektus végül arra biztatja a papokat, hogy a Szűzanyával való kapcsolatuk ne csupán jámbor ájtatosság legyen, hanem nap mint nap helyezzék kezébe életüket és szolgálatukat.
Magyar Kurír

péntek, május 02, 2008

Képes beszámoló a Nyárádremete-i templom búcsúról

Búcsúsok a templom előtt
Búcsúsok a szentmisénA Marosvásárhelyi Főesperes volt a főcelebráns és az ünnepi szónokBevonulás az ünnepi szentmiséreAz áldozócsütörtöki búcsúra előkészitett templom

A templom titulusát ábrázóló festmény
Nyárádremete és Szováta közötti táj
Vissza Brassóba

Az Isten országa az ember jobbik énjében van – Évközi 11. vasárnap

Szentírási rész: Mk 4,26-34 Az Úr Jézus tanítása örömhír, amely egyetlen témáról szól, az Isten országáról. Isten országáról, amely a földi ...