szerda, április 30, 2008

Ima meghatározás

"Az ima elsősorban nem a kimondott szó, és nem a végiggondolt gondolat. Inkább egyfajta beállítottság, a Jelenlétben létezés sajátos módja. Ezen túlmenően a Jelenlét megtapasztalásában való létezés, sőt az ebben való örvendezés."
Richard Rohr

kedd, április 29, 2008

A tulipán imája

A Kolostor belső udvarának újabb színfoltjai:
a tulipán és a kéknefelejcs

A tulipán imája
Uram, Te szórtad rám sugarad, mikor csak csíra voltam, és locsoltál az Élet vízével bimbó koromban, ezért gyorsan nőttem, frissen, üdén, és boldog vagyok, hogy magamban ilyen szép tavaszt hordozhatok. Törékeny hat pártám kelyhet alkot, melyben reszket harmatos ajándékod. Fényes kelyhem feléd tárom míg szeretetről, békéről álmodok. A sötétség elől szirmaim bezárom, de a védtelen bogárnak menhelynek kitárom. Ha föld színéről letűnök, egy szép tavaszi napon országodban újra kinövök.

Ámen


hétfő, április 21, 2008

Ez a nap más

„Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod
Másként kelt fel reggel a nap és másként járt a hold…”
Ezt a kedves énekszöveget kaptam ma, az egyik kedves BARÁT-tom/tól. (Meg is lehet hallgatni a Linkek énekei között a teljes szöveget.)
Valóban ez a nap más volt, mint a többi, az elmúlt hét hideg, szomorkás napjai után… Másként sütött és más fényben lehetet látni a fehér bástyától a várost, a kis kolostorunkat. És más fényben ragyogtak a virágok is a parkban illetve a kolostor udvarában… Néhány, ma készített kép is igazolja a leírtakat…
Más azért is, mert több üdvözlő sor mellett kaptam egy kedves videó klipet is…
És más azért is, mert ma több időt fordíthattam arra, AKI igazán fontos nekem…
S az Üzenete mintha ma még inkább nekem szólna:
Mi azt valljuk, hogy az ember a hit által válik igazzá, a törvény szerint tettektől függetlenül.” (Rom 3,28)

A fekete templomhoz vezető utca elején lévő körforgalom és az utcában lévő belvárosi katolikus templom tornya látható jobbra.


Kolostor belső udvaraA város háza előtt lévő virágos magnolia fa...

vasárnap, április 13, 2008

Ima a hívatásokért

Ma a hívatások világnapján imádkozzunk a hívatásukat gyakorló papokért, szerzetesekért és szerzetesnőkért, hogy az egyetlen, isteni Pásztornak, Jézusnak tökéletes megjelenítői és munkájának hű folytatói legyenek a világban. De ugyanakkor imádkozzunk újabb papi és szerzetesi hivatásokért, hogy minél több fiatal hallja meg Isten hívó szavát és azt bátran kövese.A Szentatya, Benedek pápa szavaival kérjük Teremtő Istenünket:

„Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül
számos szent papi hivatás szülessen,
akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét,
igéjének hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által
amelyekkel folyamatosan megújítod híveidet.

Adj szent szolgákat oltárodhoz,
legyenek figyelmes és lelkes őrzői az Eucharisztiának,
amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka
a világ megváltásáért.

Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére,
hogy a kiengesztelődés szentsége által
megbocsátásod örömét terjesszék.

Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja
Fiad Lelkének számos sugallatát,
és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon
papi és szerzetesi hivatásokról.

Erősítsd meg a püspököket, papokat, diakónusokat,
szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet,
hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket
az evangélium szolgálatában.

Kérünk Téged Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

(XVI. Benedek pápa)

vasárnap, április 06, 2008

Richard Rohrtól

"Nem változtathatjuk meg a világot, ameddig magunkat meg nem változtattuk."

"Ne vesztegessük az időnket arra, hogy a világot jó és rossz emberekre osszuk. Egyesítsük őket mind a lelkünkben - ahol egyébként is vannak -, és akkor az egész világot össze tudjuk tartani."

Az Isten országa az ember jobbik énjében van – Évközi 11. vasárnap

Szentírási rész: Mk 4,26-34 Az Úr Jézus tanítása örömhír, amely egyetlen témáról szól, az Isten országáról. Isten országáról, amely a földi ...