szombat, április 23, 2022

Április 24 Húsvét második vasárnapja egyben Szent György búcsú ünnepe

 

De. ½ 10 szentmise a plébánia templomban + Komán József és felesége Ibolya lü. a 6. hetes

De. 11 órától szentmise a kurtapataki templomban +id. Csibi Albert lü a 6. hónapos

Du. ½ 1-től BÚCSÚS szentmise a ferences templomban.

A szentmisét követően lesz a Ferences Rendtörténeti kiállítás megnyitása a kolostorban. 

Mindenkit szeretettel várunk!

A jövő vasárnap lenne esedékes a búzaszentelés, de a búcsú miatt a következő vasárnapra, május 1-re tolódik.

Igent mondok - Online női lelkigyakorlat nyitómiséje a Jézus Szíve Jezsu...

csütörtök, április 14, 2022

Szentmisék és liturgikus szertartások sorrendje április 14 és 18 között, valamint 24-én, Szent György búcsú napján

Nagycsütörtök:
Ferences templomban délután ½ 6-tól szentgyónási lehetőség lesz, és 6 órától kezdődik az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise

Nagypéntek:
Plébánia templomban délután 3 órakor és Kurtapatakon délután 4 órától keresztúti ájtatosságot végzünk.
Ferences templomban délután 6 órától kezdjük a nagypénteki liturgiát

Nagypénteken a világegyház a szentföldön élő keresztények megsegítésére tart gyűjtést. Aki teheti, támogassa őket pénzbeli adományával. Adományukat a kórus alatti perselybe illetve a szentsírhoz kitett perselybe helyezhetik el vagy átadhatják személyesen a sekrestyében.

Nagyszombat:
Ferences templomban 11 és 13 óra között kitesszük az Oltáriszentséget, csendes imádásra a szentsírhoz, aki teheti, végezzen szentsír látogatást és szentségimádást.

Idén a plébánia templomban lesz a nagyszombat esti liturgikus szertartás, ami este 8 órakor kezdődik tűzszenteléssel és befejeződik a templomkertben tartott feltámadási körmenettel.

Húsvétvasárnap:
Reggel 7 órától ételszentelés a ferences templomban.
De. ½ 10 ünnepi szentmise a plébánia templomban
De. 11 órától ünnepi szentmise a ferences templomban
Du. ½ 1-től ünnepi szentmise a kurtapataki templomban.


Húsvéthétfőn is vasárnapi sorrendben lesznek a szentmisék

Április 24. Szent György búcsú
De. ½ 10 szentmise a plébánia templomban
De. 11 órától szentmise a kurtapataki templomban
Du. ½ 1-től BÚCSÚS szentmise a ferences templomban.

Az Isten országa az ember jobbik énjében van – Évközi 11. vasárnap

Szentírási rész: Mk 4,26-34 Az Úr Jézus tanítása örömhír, amely egyetlen témáról szól, az Isten országáról. Isten országáról, amely a földi ...