Oldalak

vasárnap, december 01, 2013

„Ne nézői, hanem főszereplői legyetek napjaink eseményeinek” – Ferenc pápa buzdítása a római egyetemistákhoz

November 30-án, szombaton délután fél 6-kor Ferenc pápa a vatikáni bazilikában vezette Ádvent első vasárnapjának vigíliáján a vesperás szertartását, amelyen a római egyetemisták vettek részt. A pápa megérkezése előtt Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke délután 4 órakor fogadta a Maria Sedes Sapientiae (Mária a Bölcsesség Széke) ikonját, amely az egyetemi hallgatók védőszentjének kegyképe és vezette az imatalálkozót, amelyen a fiatal bérmálandók megújították hitvallásukat. A vesperás végén a brazíliai egyetemisták, akik a Hit évében a Rio de Janeiro-ban megrendezett Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából idáig őrizték a kegyképet, átadják azt egy francia egyetemistákból álló küldöttségnek. A Mária ikont ezután Franciaország minden egyetemi lelkészségébe elviszik az ország fiataljai.

A vesperáson Ferenc pápa homíliát mondott, amelyben köszöntötte a római és olaszországi egyetemek rektorait, professzorait, lelkészeit, Róma polgármesterét, és minden diákot.

A Szentatya a szertartáson elhangzott páli idézetből indult ki (1Tessz 5,23-24). „A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott titeket: ő majd meg is teszi”.

Szent Pál kívánsága, amelyet a Tesszalonikaiakhoz intéz, egyrészt aggodalmát fejezi ki veszélybe került életszentségük miatt, másrészt tanúságot tesz az Úrba helyezett nagy bizalmáról. Az apostolnak ez az aggodalma érvényes számunkra, mai keresztények számára is. A keresztény élet teljessége, amelyet Isten visz végbe az emberekben, mindig ki van téve a világi közszellem kísértéseinek. Ezért adja Isten nekünk segítségét, amely révén meg tudjuk őrizni a Szentlélek ajándékait, a Szentlélekben való új életet, amelyet Isten adott nekünk. Megőrizve életünknek ezt az egészséges „életnedvét”, egész lényünket, értelmünket, lelkünket és testünket kifogástalanul, feddhetetlenül megőrizzük. De miért van szükség arra, hogy Isten, miután bőségesen elárasztott bennünket spirituális kincseivel, továbbra is közbelépjen, hogy azok érintetlenül épségben maradjanak? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. Azért, mert gyengék vagyunk, és mindannyian tudjuk, hogy emberi természetünk törékeny és Isten ajándékait „cserépedényekben” őrizzük (vö. 2 Kor 4,7).

A Vatikáni Rádió honlapján olvasható tovább

Nincsenek megjegyzések: