Oldalak

hétfő, december 01, 2014

Adventi gondolatok: Ha követed őt, sohasem tévedsz el utad során - advent első hete, hétfő

Az eljövendő és nagyon várt Üdvözítővel való találkozás elképzelhetetlen a Szűzanyára való gondolás nélkül, ki szíve alatt hordozta, akit az egész világ várt. Hiszen ő az egyike azon ószövetségi személyeknek, aki mélységes vággyal vágyakozott és nagy alázattal könyörgött az Atyához, hogy küldje el a megígért Megváltót. Vágyakozása valóra vált, imája meghallgatásra talált, mert az ő adventi várakozásának csúcspontja: Krisztus Urunk történelmi eljövetele.
Ezért az adventet liturgikus Mária-hónapnak is nevezik. A hajnali, rorátés szentmisék hangulata a Szent Szüzet a kereszténység hajnalcsillagának mutatja be.
Szép, igazán kifejező szimbólum van abban, hogy a hajnal pirkadásakor mondjuk ezeket a szentmiséket, mert Mária a hajnal, aki jelezte, hogy jön Krisztus, a világ világossága, az igazi Nap.

Még jobban a kereszténység hajnalcsillagának mutatja be a szent Szüzet a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, mely advent elejére esik. Ekkor ünnepeljük Máriát, mint azt a nagy jelet, amelyet Szent János evangélista ír le. Ő, azaz asszony, kinek „ruhája a nap, a hold a lábai alatt és fején tizenkét csillagból álló korona ragyog”. Ő az, kit úgy köszöntött az angyal: „Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes”…
A keresztény ókorban nagyon elterjedt Mária „csillagként” való megszólítása. A Názáreti Szűz olyan nevet kapott, amelyet nem véletlenül viselt, hanem egy igen pontos isteni terv értelmében, még nevének kimondása is valami nagyra utal: hiszen Mária nevének jelentése „tengernek csillaga”.
Ahogy a hajósoknak szükségük van az északi csillagra, amelyik messziről fénylik, s amelynek segítségével meghatározhatják az útirányt és elérhetik a célt, ugyanígy szükségszerű, hogy mindazok, akik imádják Krisztust, e világ hullámverései közt maradván, tekintetüket Máriára, a tengernek csillaga felé fordítsák – hiszen ő igen közel van Istenhez –, és életüket, az ő példáját szem előtt tartva irányítsák.

Aki Máriának életpéldáját követve él, azt nem fogja ide-oda dobálni a hiú önteltség szele, nem törik össze az ellenségeskedés szikláin, nem nyeli el az élvezetek viharos örvénye, hanem boldogan ér el az örök nyugalom kikötőjébe, Krisztushoz.
Szent Bernát írja: „Mária a Jákobból támadt nemes csillag, melynek fénye az égen tündököl, bevilágítja a földet, felmelegíti a szíveket, növekedésre serkenti az erényt. Mária a nemes és fényes csillag, e végtelen tengerünk fölött magasló, amely érdemei miatt ragyog, és példái által megvilágosít minket… Ha követed őt, sohasem tévedsz el utad során. Ha kéred őt, nem veszíted el a reményt… Oltalma alatt eléred a kikötőt.”

Nincsenek megjegyzések: