hétfő, június 10, 2024

„Nem posztot, hanem feladatot kaptam” - Kedves Miniszter Úr!

Szeretettel gratulálunk kinevezéséhez a Keleti-Kárpátok hegylábától, Esztelnekről, a Ferences Kolostorból is!

Kérjük az Esztelneki Madonnát, Égi Édesanyánkat, hogy eszközölje ki az ön számára a Szentlélek Isten ajándékait: a „bölcsesség és értelem, tanács és erősség, tudomány, a jámborság és az Úr félelmének lelkét” (Iz 11,1), a Mennyei atya bőséges áldását és a Fiú, Jézus Krisztus kegyelmét, nemes feladatának teljesítéséhez és a nem kis áldozattal járó szolgálat végzéséhez. 

Tisztelettel és imával, 

az Esztelneki Barátok 

Esztelnek, 2024. június 10

Nincsenek megjegyzések:

Az Isten országa az ember jobbik énjében van – Évközi 11. vasárnap

Szentírási rész: Mk 4,26-34 Az Úr Jézus tanítása örömhír, amely egyetlen témáról szól, az Isten országáról. Isten országáról, amely a földi ...