Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember, 2015

„Az erdélyi ferences nagyokról – Esztelneki kötödéssel” - hanganyag és képes beszámoló

„Esztelneki Ferences Kolostor alapításának 325. éve” – kapcsán szeptember 29-én, kedden a du. 6 órás szentmise után fr. Urbán Erik OFM Csíksomlyói templomigazgató tartott előadást a fenti témában.
. .

A világ vatikáni szemmel - Római Riportok - 2015.09.27.

Szentírás vasárnapja és a 80 évesek kortárstalálkozója Esztelneken - kép és hanganyag

Szentmise bevezetője:  A mai napon templomunkban kettős ünnepet ülünk.
Először is, a világegyház és természetesen benne mi is, ünnepeljük a Szentírás Vasárnapját, amikor Egyházunk még hatványozottabban állítja figyelmünk középpontjába a Bibliát, Istenünk üzenetét, az emberhez intézet szavát, életünk eligazításával kapcsolatos tanítását.  Ez jó alkalom arra, hogy lelkiismeret vizsgálatot tartva elgondolkodjunk azon, hogy milyen a mi kapcsolatunk a Szentírással? Egyáltalán fontos-e a mi számunkra, kézbe vesszük-e, olvassuk-e, és engedjük-e hogy hatással legyen életünkre?
Másodszor pedig ünneplésünk középpontjában állnak azok, akik 1935-ben, azaz 80 évvel ezelőtt születtek, s ma eljöttek, hogy hálát adjanak a Mindenható Istennek az eltelt évekért és az elkövetkezőkhöz az Ő segítségét, áldását kérjék.
Ha jól informáltak, akkor összesen 27 születtek. Közülük már 9-en az örök béke álmát alusszák, s ha tehetnék, akkor arra biztatnának bennünket, hogy vegyük komolyan a Biblia tanítását, mer…

„Száz szónak is egy a vége”- Szentírás vasárnapja

Arany János a Bibliáról

 „Vidd a Bibliát házadba, és beviszed vele a férj szeretetét, a feleség hűségét, a gyermek engedelmességét, megenyhíted a család baját és megszaporítod a család örömét".

Szentírás Vasárnapja kapcsán is, tanuljuk meg mindennapi békétlenségeink, lelki nyugtalanságaink és gondjaink közepette gyakrabban olvasni a Szentírást, szavain elmélkedve Isten jelenlétében élni, Isten gondviselésében bízni, tanításából megnyugvást meríteni! 

Erdei házikó Csíkszépvíz határában

Szent Rita Napközi Otthon támogatottjai - szilvaszedés

Emberi kapcsolataid… - Imre atya írása újra olvasva

Emberi kapcsolatok hálójában élsz, és ezek a kapcsolatok nagyon fontosak a számodra. Egészséges emberi kapcsolatok nélkül ugyanis teljesen elszigetelődnél, jellemed és személyiséged torzóvá válna, és az életben soha nem jutnál előbbre.
Aki kapcsolatban él, annak azonban ápolnia is kell a kapcsolatokat, nehogy azok hálói - egyoldalúan megterhelve - elszakadjanak. Ha egy kapcsolatod megszakad, mert nem ápoltad, pedig érdemes lett volna, mert előbbre vitt, gazdagított, jobbá és nemesebbé tett, akkor szíved egy része meghal.
Sőt! Az ember annyiszor hal meg, ahányszor egy-egy jóbarátját elveszíti...
A kapcsolatok ápolása a gyakorlatban azt jelenti, hogy barátaidra időt, energiát és törődést fordítasz. Őket rendszeresen felhívod, érdeklődsz sorsuk felől, velük gyakran találkozol és elbeszélgetsz... Ez nem csak Neked, de nekik is olyan fontos, mint az élőlénynek a fény vagy a levegő!
Mert barátaid sokszor nem tudják, hogy milyen fontos az, hogy egyáltalán vannak, élnek, léteznek... Mert ba…

„Esztelneki Ferences Kolostor alapításának 325. éve”

Tisztelettel tudatjuk, hogy október 1-én lesz 325 éve annak, hogy a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány „Szent György vértanú címe és védelme alatt” (Györffi Pál) kolostort alapított Esztelneken. Ezzel kapcsolatos rendezvény sorozatunkat ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi program szerint.
Rendezvény sorozatunk csúcspontja az október 1-én, csütörtök du. 6 órakor kezdődő hálaadó-jubileumi és Szent Ferenc tiszteletére bemutatott búcsús szentmise lesz.  A szentmisét bemutatja, és szentbeszédet mond nm. és ft. Tamás József segédpüspök úr.
Szeretettel hívjuk és várjuk Esztelnekről és Esztelnekre Mindazokat, akik számára fontos a ferencesek háromszéki jelenléte, hogy együtt emlékezzünk, ünnepeljünk és adjunk hálát a Mindenható Istennek az eltelt 325 évért, és az elkövetkező évekhez Szent Ferenc atyánk, Szent György vértanú és az Esztelneki Madonna közbenjárására kérjük Isten segítségét és áldását!

Jubileumi megemlékezések programja:
Szeptember 29-én, Kedden a d…

VATICAN: FERENC PÁPA HOMÍLIÁJA HAVANNÁBAN MAGYARUL

Ki a nagyobb? - Évközi 25. vasárnap - hanganyag

Az irigységből fakadó versengés szelleme az élet szinte minden területét áthatja. Mondhatjuk azt is, hogy megmérgezi, hiszen a mindenáron való érvényesülés, az előbbre jutás, a karrier és az anyagiak hajhászása háttérbe szorítja az igazi emberi értékeket és tönkreteszi a személyek közti kapcsolatokat, legyen szó akár munkahelyről, rokonságról vagy épen barátságról. .

A világ vatikáni szemmel - Római Riportok - 2014. 09.20.

Ki a nagyobb? - Évközi 25. vasárnap

A mai evangéliumi szakaszban (Mk 9,30-37) olyan emberi magatartásra, életformára tanít Jézus, ami szöges ellentétben áll korunk divatjával, közfelfogásával. Azonban a Jézus által javasolt életforma olyan, amit lehetetlen puszta ésszel belátni, főleg nem, a túlzottan anyagias ember eszével. Csak az érti meg ennek igazságát, csak az látja be értelmét, aki elkezdi élni, megvalósítani ezeket.
Jézus életének vége felé szükségesnek tartja elmondani tanítványainak, hogy szenvedés és halál vár rá, de fel fog támadni. Nyilván elő akarta készíteni őket, hogy a fájdalmas események bekövetkeztével, ne rendüljön meg a hitük. Érdemes megfigyelni, hogy hogyan reagálnak erre a fontos bejelentésre az apostolok. Korábban, amikor először erről beszélt nagy volt a felháborodás és a tiltakozás: Péter megkísérelte lebeszélni Jézust arról, hogy mindezt vállalja (Mk 8,33). Most már egészen más a helyzet. A tanítványok nem is foglalkoznak a hallottakkal, szinte eleresztik a fülük mellett a szenvedésről, halá…

Követni foglak!

Ha tudnád… Imre atya írása - újra olvasva

Nem is gondolod, milyen gyakran gyógyulnak meg tört szívek, és egyenesednek fel rokkant ember-lelkek, csak azért, mert szóba állsz velük.
Ha gondolnád, többször beszélgetnél az emberekkel...
Nem is sejted, hányan gyógyulnak körülötted meg csupán csak azért, mert elmondhatják Neked kisebb-nagyobb bánataikat.
Ha sejtenéd, gyakrabban hallgatnád meg az embereket...
Fogalmad sincs arról, hányan örvendenek ismerőseid és barátaid közül, mert pár sort írsz nekik vagy néha felhívod őket.
Ha tudnád, gyakrabban írnál nekik, és többször hívnád fel őket...
Elképzelni sem tudod, hány embernek vagy Te a fény, amikor az élet egy-egy sötét éjszakája rájuk borul.
Ha egyszer rádöbbennél, akkor mindig ragyogna az arcod és a szíved...
Elgondolkoztál-e már ezeken a dolgokon?
Stuttgart, 2013-07-09.
A kép innen származik

A jubileumi Mária-év bezárása - Aki zarándokol, önmaga felé tart - Ambrus Ágnes írása

... A jubileumi Mária-év bezárása alkalmából a magyarországi Lendvai József és a felsőháromszéki Szalló János szervezésében, szeptember 9–13. között magyarországiak és erdélyiek közös gyalogos zarándoklatára is sor került az erdélyi Mária-út legdélebbi szakaszán, a Perkőről indulva Csíksomlyóig.
A kezdeményezők azzal a szándékkal szervezték a közös gyalogos zarándoklatot, hogy hagyományt teremtsenek, és az elkövetkező években is sor kerüljön rá, ha lesz rá igény. A közös székely–magyar zarándokútra azokat a székelyeket és magyarokat várták, akik szerették volna megélni, mit is jelent, amikor a „Vándor fecske hazatalál,/Édesanyja fészkére száll” – tudtuk meg.
Szalló János kézdiszentkereszti szervező elmondása szerint Lendvai József, Pilisszentkereszt volt polgármestere, a Mária-zarándoklatok szervezője bejárta gyalog a közép-európai fő Mária-utakat – volt Mariazellben, Csíksomlyón, Częstochowában és Medjugorjéban –, és most a mellék-Mária-utakon történő zarándoklatokat i…

Ferenc pápa videóüzenete a Szerzetesek Tere rendezvényre (magyar felirat...

Szeptember 13-án a Mária-év záró momentuma.

A világ vatikáni szemmel - Római Riportok - 2015.069.13.

Ki számomra, számodra Jézus? – Évközi 24. vasárnap

Manapság népszerű műfaj a közvélemény-kutatás, különösen egy-egy politikai választás előtt. Máskor egy egész országot szavaztatnak le döntő fontosságú kérdésekben. – A mai evangéliumi szakasz tanúsága szerint 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézus is közvélemény-kutatást rendezett saját személyére vonatkozólag: „Kinek tartanak engem az emberek?”- kérdezte apostolaitól. A liturgia pedig elénk tárja a mai vasárnappal a jézusi közvélemény-kutatás eredményét. Teszi ezt azzal a célzattal, hogy a mai keresztényeket, vagyis bennünket is döntés elé állítson és arra ösztönözön, hogy mi magunk is választ adjunk a kérdésre. Nagyon fontos ennek a kérdésnek a tisztázása. Fontos, mert ettől függ keresztény azonosságunk megőrzése, hitünk élővé tétele, sőt földi és örök boldogságunk is. Hiszen ha Jézus valóban a Messiás, ahogy Péter apostol vallja, vagy az élő Isten fia, ahogy Szt. Máté evangélista fogalmaz, akkor el kell döntenünk, hogy mihez kezdünk ezzel a tudással, engedjük-e hogy hatással legyen az él…

A Perkőtől Csíksomlyóig - gyalogos zarándoklat - képes beszámoló a 2-ik napról

Lendvai József (Magyarország) és Szalló János (Erdély, Felsőháromszék) szervezésében került sor a szeptember 9 és 13 közötti, magyarországiak és erdélyiek közös gyalogos zarándoklatára, a Perkőről kiindulva az Erdélyi Mária Út legdélebbi szakaszán Csíksomlyóig. József szeretné, ha ez a közös gyalogos zarándoklat rendhagyó lehetne, ha az elkövetkező években is sor kerülhetne rá, ha lennének emberek, akik igényt tartanak rá. A gyalogos zarándoklat apropóját a Csíksomlyói Kegytemplom Szűz Mária szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából tartott jubileumi Mária-év lezárásának hálaadó szentmiséje adta, amit vasárnap délelőtt fél 11-kor egyházmegyénk főpásztora, György érsek atya végez.  A zarándoklat első 10 km-es szakaszát 7-en tették meg a Perkőtől az esztelneki ferences kolostorig. Köztük volt a kézdiszentkereszti plébános, Gábor atya is.
A zarándoklat második 24 km-es szakaszát 6-on jártuk végig. Esztelnekről délelőtt 9 órakor indultunk, a ferences templomban bemutatott …

Báloztak a nyárádremetei csőszök

A világ vatikáni szemmel - Római Riportok - 2015.09.06.

Erdő Péter bíboros szentbeszéde a megújult Mátraverebély-Szentkúti Nemze...

Élő közvetítés a csíksomlyói kegytemplomból 10,30 -tól. Évközi 23-dik Vasárnap. 2015

„… adj nekem biztos reményt!- Évközi 23 vasárnap

Valaki mesélte egyszer, hogyha a mennyországban lenne egy hivatal, amely a benyújtott panaszokat fogadná, akkor oda a legtöbb panasz, a „meg nem hallgatott ima” címszó alá érkezne. Az emberek imádkoznak, de sokszor úgy tűnik, mintha nem nyernének meghallgatást, mintha nem kapnának választ kéréseikre, kérdéseikre. Hallgat az Isten, távol az Isten, elfelejtett az Isten, talán nincs is Isten, talán üres az ég és nincs remény... Hány ember szívéből törnek fel napjainkban ilyen gondolatok! És mégis, ennek ellenére olykor felcsillan az ember szívében a felismerés, visszatekintve életünkre: hogy amikor a legkevésbé vártuk, a legkevésbé reméltük, akkor tapasztaltuk meg Isten jelenlétét, akkor fedeztük fel Isten működését az életünkben. Az igazság az, hogy Isten mindig és mindenütt jelen van, csak szem kell, hogy lássuk, fül kell, hogy halljuk, szív kell, hogy érezzük, befogadjuk.
A mai szentírási részek ebben akarnak segítségünkre lenni, amikor az Üdvözítő Istenben való remény üzenetét tolm…

Isten hozott Benneteket! – Imre atya írása

Már nagyon vártam a találkozást! Ha nem tudtam volna, hogy mindannyiótoknak szüksége van a pihenésre és a kikapcsolódásra, nem is beszélve a rokonaitokkal és barátaitokkal való találkozásra, akkor türelmetlenebb lettem volna!
Így azonban türelmesen vártam arra, hogy ismét találkozzunk!
A képen két kéz látható, amint keresi egymást, hogy összeérjen, összekulcsolódjék...
Így legyen közöttünk is az elkövetkező időben: keressük egymást, fogjuk meg egymás kezét, és kulcsoljuk össze őket. Csak így lehet együtt menni az úton, csak így lehet együtt dolgozni a közösségért - és Istenért!
Holnaptól eggyel többen leszünk: Merlás Tibor atya is velünk tart az úton, hogy - a püspökség jóvoltából - együttlétünk még gyümölcsözőbb legyen! Fogadjátok szeretettel őt is!
Köszönjük az Úrnak azokat is, akiket majd hozzánk vezet! Kérjük, hogy legyünk nekik is jó útitársaik!
XVI. Benedek (volt) pápánk mondta: "Zarándok-egyház vagyunk" ! Nem véletlenül választottuk szeptember első vasárnapját a Zará…

Megkésett képek az úzvölgyi megemlékezésekről

A világ vatikáni szemmel - Római Riportok - 2015.08.30.