Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2017

A Jézussal való találkozás megváltoztatta életüket – Húsvét 3. vasárnapja - hanganyag

Ami futó találkozásnak látszott először, most a bátorító barátság alkalmává vált és a felismerés pillanata, illetve a Föltámadottal való találkozás meghatározó élménye lett. 


.

Római Riportok - 2017. április 30.

Interjú a Szemináriumot fenntartó püspökökkel

A Jézussal való találkozás megváltoztatta életüket – Húsvét 3. vasárnapja

A hét első napján, amikor kora hajnalban az asszonyok kimentek a sírhoz és azt üresen találva két angyallal találkoznak, akkor az angyal ezt kérdezi tőlük: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt”(Lk 24,6). „A sírtól visszatérve, mindent hírül adtak a tizenegynek és a többieknek… de azok üres fecsegésnek tartották és nem hittek nekik”(Lk 24, 9-11).
Emiatt teljes a káosz és a kiábrándultság az apostolok és a tanítványok lelkében. És mint ilyenkor lenni szokott, nem a józan-ész, nem a tények, nem a hiteles tanúk számítanak, hanem a mende-monda, a pletyka, a hisztéria. És mindez azért van, mert nem valósította meg álmaikat, hozzá fűzött reményeiket. Azt remélték, hogy Jézus kinyilatkoztatja magát, mint Isten, megszabadítja Izraelt, kiűzi a rómaiakat, felállítja Isten uralmát, leleplezi a képmutatást, felfedi a korabeli papok kétértelmű tevékenységét, megszünteti a külsőségek szatócskodását, szétszakítja az írástudók pókháló-szövevényeit és a szabad, valódi hit ú…

Feltámadásról P. Jean-Pierre Torrell OP : L'entrée dans la vie éternelle (III, 53)

Szent György búcsú és templom megáldás Esztelneken

2016 szeptemberében fogtunk hozzá templomunk felújításához. Kezdtük a pléhtető hibáinak kijavításával, újrafestésével és a csatornahálózat kicserélésével, majd folyattuk a templombelső teljes felújításával.
Kiegészítettük a hiányzó liturgikus bútorokat, önálló tabernákulumot, előkészítő asztalkát, papi és ministráns székeket, valamint szobortartókat készíttettünk cserefából. Viszont az „i” betűre a pontot a hársfából készült domborművel tettük fel, amely a templom védőszentjét, sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja, amit a sepsiszentgyörgyi szobrász, Varga Mihály faragott és adományozott templomunknak. A dombormű április 23-án, templombúcsúnk előestéjén került a helyére. Így, április 24-én, délelőtt 11 órakor templomunk közössége kettős ünnepet ülhetett: felújított templomunk megáldását és búcsúját.
A templom megáldója és az ünnepi hálaadó-búcsús szentmise főcelebránsa Exc. és Ft. TAMÁS József segédpüspök atya volt, akivel a kerületből érkezett paptestvérek, valamint a távolabbról jöt…

Római Riportok - 2017. április 23.

Szent György búcsú és templom megáldási szentmise szentbeszéde - hanganyag

. Az Esztelneki ferences templomban elhangzott Szent György búcsú és templom megáldásának szentbeszéde, amit Ft. Tamás József püspök úr tartott.

Szent György búcsú és templom megáldási szentmise Esztelneken - hanganyag

Április 24-én, délelőtt 11 órakor került sor templomunk búcsú ünnepére és a felújított templom megáldására. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Ft. Tamás József püspök atya volt. Koncelebráltak a kerületből érkezett paptestvérek, valamint a távolabbról jött ferences atyák. A kántori szolgálatot Gergely Gábor kántor úr látta el és közreműködött az általa vezetett Kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia Gyermekkara. 
.

Szent György legendája képekben

Az Esztelneki Nagy Mózes általános iskola diákjainak előadásában került sor a Szent György legendájának bemutatására. A legendát Varga Katalin és Fülöp Julianna dolgozta fel és tanította be. A diákok nagy sikert aratva mutatták be a templomot megtöltő híveknek. 
A többi képet ide kattintva lehet megnézni.

Szent György búcsúra és a felújított templom megáldására készülőben: triduum 3. - hanganyag

Az esztelneki ferences templomban háromnapos lelkigyakorlattal készülünk a templom kettős ünnepére: felújított templomunk megáldására és a búcsúra. A fr. Marián ofm által, vasárnap tartott szentbeszéd hanganyagát adjuk közre itt. .

Szent György búcsúra és a felújított templom megáldására készülőben: triduum 2. - hanganyag

Az esztelneki ferences templomban háromnapos lelkigyakorlattal készülünk a templom kettős ünnepére: felújított templomunk megáldására és a búcsúra. A fr. Marián ofm által, szombaton tartott szentbeszéd hanganyagát adjuk közre itt. .

Szent György búcsúra és a felújított templom megáldására készülőben: triduum 1. - hanganyag

Az esztelneki ferences templomban háromnapos lelkigyakorlattal készülünk a templom kettős ünnepére: felújított templomunk megáldására és a búcsúra. A fr. Marián ofm által, pénteken tartott szentbeszéd hanganyagát adjuk közre itt. . 


A képekide kattintva nézhetők meg


A Képek itt tekinthetők meg.

Meghívó a Szent György búcsúra és a felújított esztelneki ferences templom megáldására

A szent György vértanúról nevezett ferences templom búcsúünnepét a napján április 24-én, hétfőn délelőtt 11 órakor tartjuk. E búcsús-hálaadó szentmise keretében Ft. Tamás József püspök atya áldását adja felújított templomunkra, a liturgikus bútorokra és az oltárképet helyettesítő domborműre.
E a kettős ünnepre három napos lelkigyakorlattal készülünk, ami azt jelenti, hogy 21-én, 22-én, azaz pénteken és szombaton délután 6 órától lesz szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd és 23-án, vasárnap pedig a délelőtti ½ 11-es szentmise keretében. A lelkigyakorlatot Marián testvér vezetni, a Brassó-i ferences kolostorunkból.
Szintén 23-án, vasárnap este 6 órától, Szent György ünnepére és a felújított templom megáldására készülőben iskolás gyerekeink Szent György legendáját adják elő templomunkban és a Csíkszeredai „Amabile duo” együttes ünnepi hangversennyel tiszteleg templomunk védőszentje előtt. Közreműködik Péter Ernő hegedűn és Polgár Szabolcs zongorán.
Mindenkit szeretettel hívunk és…

Öreg néne őzikéje (Fazekas Anna)

Csodákat kik látni vágytok - Szent Antal kilenced

Az esztelneki ferences templomban a Szent Antal kilencedet április 18-án kezdjük, és június 13-án fejezzük be. 
Minden kedden a szentmisék délután 6 órakor kezdődnek.

Szent Bonaventúra Himnusza Szent Antal tiszteletére
      1263. április 13-án felnyitották Szent Antal sírját. A jelenlévők legnagyobb megdöbbenésére a szent nyelvét teljesen épen találták. Szent Bonaventura, aki jelen volt ennél az eseménynél, a csodától lenyűgözve ekkor írta meg ezt a himnuszt:

Csodákat kik látni vágytok, Ó, jöjjetek Szent Antalhoz, Fekélyt, nyomort, vétket, halált, Sátánt, elűz, gyógyulást hoz.  Szent Antalnak imájára Tenger enged, bilincs törik, Az elveszett tagot, vagyont, Ifjú és agg visszanyerik.
Veszély tűnik, szükség múlik, Páduában azt hirdetik, Azt beszélik, kik érezték Szent Antalnak jó tetteit. Szent Antalnak imájára Tenger enged, bilincs törik, Az elveszett tagot, vagyont, Ifjú és agg visszanyerik.
Dicsőséget zengünk neked, Atya, Fiú és Szentlélek! Szentháromság egy Istennek Áldás legyen és…

Római Riportok - 2017. április 16.

Nagyanyámnak igaza volt… - Imre atya húsvéti írása Stuttgartból

Gyakran jut eszembe régen elhunyt nagyanyám. Sovány, szikár alakja még most is fel-felsejlik előttem, ha néha gyermekkorom emlékeire révedek.  35 évesen özvegyen maradt három gyermekével, mert férjét, nagyapámat elvitte a háború utáni fogság… Sokat, nagyon sokat szenvedett! Hogy milyen nehéz volt az élete, azt csak anyámtól tudom. Ő ugyanis soha nem beszélt róla. Mintha egy nagy ólomlakattal örökre lezárta volna a régi tragikus emlékeket…
Másról azonban igen csak szeretett beszélni. Istenem, mennyit mesélt! Hogy honnan vette a történeteit, mai napig sem tudom, csak azt jegyeztem meg gyermekfejjel, hogy ha azt mondom neki: “Ides, mondjon egy mesét!”, akkor soha nem kérette magát kétszer. És érdekes módon, soha nem ismételte őket! Még ma is sokszor eszembe jut kedvence, Szidia hű fia, vagy a Kaplonyi láp rengeteg mondája… De nem csak ilyen „világi“ meséket tudott, hanem számtalan vallásos legendát és történetet is. Az egyik épp a minap jutott eszembe… Most elmondom Nektek is…
„Nagypén…

Nagyszombat: Őrállás a szentsírnál, tűzszentelés, szentmise, feltámadási körmenet …

A többi kép itt látható

A Feltámadott Krisztus töltse el... - Húsvéti üdvözlet Esztelnekről

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek,
mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!”
(Locsoló versből)
A Feltámadott Krisztus töltse el a „Szilveszter Barát Blogja”-ra látogatok szívét örömmel, derűvel és azzal a rendíthetetlen reménnyel, hogy az élet minden helyzetéből van feltámadás. Még a halálból is!
Szeretettel: Szilveszter testvér Esztelnekről

"Ne féljetek!” Április 15.: Nagyszombat, Húsvét vigíliája

Ter 1,1-2,2   Zsolt 103  Mt 28,1-10
"Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek..." (Mt 28,10)
"Ne féljetek!" Kétszer hangzik el ez a bátorító felszólítás a mai evangéliumban. Az angyal, majd a feltámadt Krisztus Urunk szólt így az asszonyokhoz. Pedig mennyi félelem és kétség lehetett bennük!
Hogyan reagálnak az őrök az érkezésükre? Olyan zűrös minden! És egyáltalán, ott a nagy és nehéz kő, mely elzárja a sír bejáratát; hogyan fogják megkenni az Úr testét? (Mk. 16, 1; Lk. 24, 1)
Korunk világi embere is hányszor él meg hasonló helyzetet, és rendszerint belepusztul, mert megreked. Nem bír az asszonyokhoz hasonlóan és a keresztényekhez hasonlóan hitben tovább menni az élet útján, ahol együtt jár velünk az Úr angyala, s együtt jár velünk maga az ÚR JÉZUS, aki győzelmet aratott mindenekfelett, miértünk, övéiért.
Boruljunk lábai elé mindannyian, imádjuk és dicsőítsük Őt mindazért, amit értünk tett! NE FÉLJÜNK! Bátran menjünk, és adjuk hírül az egész világnak…

Nagypéntek - Esztelnek - Ferences templom

A többi kép itt látható

Wass Albert: Nagypénteki sirató

"Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban…” Április 14.: Nagypéntek

Iz 52,13-53,12   1Kor 11  Jn 18,1-19,42
"Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt." (Fil 2,5)
Maurice Zundel svájci költő-teológus írta, hogy húsvéttal az istenlét többé nem uralkodást jelent, nem hatalmat mások leigázására, hanem azt jelenti: Isten önmagát adja, mértéket nem ismerve.
Jézussal az istentapasztalat megváltozik, és ennek csúcspontja a nagypénteki kereszthalál. Ettől kezdve két út áll az ember előtt: vagy elutasítja, hogy Istennel ilyen megtörténhet, káromlásnak tartja, és megítéli mindazokat, akik ezt lehetségesnek nevezik, sőt hisznek benne; vagy elgondolkodik,és értelmezni szeretné: ha valóban Isten szenvedett a kereszten, miért vállalta ezt, miért így, és mit akar ezzel kifejezni.
Ez esetben már nem Istent alkalmazzuk magunkhoz, hanem mi alkalmazkodunk Istenhez.
A szeretet mértéktelensége tehát csak a kölcsönösségben lesz valóságos. Isten szenvedése Isten részéről újszerű, hihetetlen vállalkozás. Az emberi hit részéről ezt …

Nagycsütörtök: az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság (egyházi rend) alapításának ünnepe

2017. április 13. csütörtök 08:00 Nagycsütörtök estével megkezdődik a nagyböjti időszak végét jelentő szent három nap Egyházunkban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálatának nagycsütörtökről szóló összeállítását tesszük közzé.
Jaume Serra: Az utolsó vacsora (1370 körül)
Nagycsütörtök délelőtt az olajszentelési szentmise vezeti be a hívőket a szent három nap ünneplésébe. A püspöki székesegyházakban a püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. A szentmise alatt kerül sor a keresztelendők (katekumenek) és a betegek olaja, valamint a – keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templomszenteléskor használatos – krizma megszentelésére. 
Nagycsütörtök esti liturgiájában az Eucharisztia alapítására emlékezünk, az utolsó vacsora felidézésével, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izr…

A hit dala: Kopt keresztények válasza a gyilkos terrorra (magyar fordítá...

Az arab nyelvű gospel szövege:

Mennyei Egyház

Szembenézhetünk a halállal a Krisztusba vetett hitünk miatt
És láthatjuk, amint a gonoszság növekszik és felfedi undorító arcát
És aki gyilkol, úgy gondolja, hogy jót tesz
És elfelejti, hogy semmi sem választhat el minket tőled, mivel tebenned vagyunk

Az egyház nem fél a haláltól, ez egy mennyei egyház
Az egyház imádkozik és megbocsát, és mindig szeret

Urunk, világosítsd meg a szemeket
Urunk, nyisd meg az elméket
Szereteted olvassza meg a szívek kegyetlenségét

Micsoda választhat el minket Krisztus szeretetétől?
Sem nehézség, sem nyomorúság, vagy akár üldözés sem
Te mondtad, hogy e világon nyomorúságunk lesz
Mitől félnénk, amíg velünk vagy az úton?

(A fordítást köszönjük: xeniahw)

„Nyisd meg a vakok szemét…” Április 10.: Nagyhétfő

Iz 42,1-7   Zsolt 26  Jn 12,1-11

"Nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek." (Iz 42, 7)
Az idei Nagyhét legyen a bűnbánat és a lemondások ideje. Ez az időszak teljen meg imádsággal és alázattal. "Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak" - olvassuk Izajás próféta könyvében.
Adjuk át magunkat teljesen a szenvedő Jézusnak, hogy alakítsa a mi szívünket az Ő szent szíve szerint! Kérjük segítségét, hogy szenvedéseinket az Ő kezébe tudjuk helyezni, és érte tudjuk felajánlani s türelemmel elviselni! "Ne felejtsük azt sem, hogy nagyhétfő a szenvedések hetének kezdete. Jézus önként megy elébe a szenvedéseknek, amelyek rá várnak. Nem menekül előlük, nem zúgolódik, nem keres kibúvót.
A nagyhét passiótörténetének szenvedései, melyeket Jézus értünk vállalt, tanítsanak bennünket arra, hogy életutunk szenvedéseit, problémáit mi is zúgolódás nélküli keresztény lelkülett…

Virágvasárnap - Esztelnek Ferences templom - 2017

A többi kép itt érhető el.

Itt az óra… - Virágvasárnap

Virágvasárnap a keresztény világ számára a nagyhét kezdete. Ekkor ünnepli az Egyház Krisztus Urunk Jeruzsálemi bevonulását a húsvéti misztérium beteljesedésére. Ennek az ünnepnek kettős jellege van: egyrészt a győzelem és a megdicsőülés napja, amelynek jele a győzelmi pálma, a barka, másrészt a szenvedés és a halál ünneplése is ez a nap, amelynek jele a misében szereplő passió, vagy szenvedéstörténet.
Így hát, virágvasárnap szertartásaiban egyszerre van jelen az öröm és a halál, a dicsőség és a szenvedés, a nép lelkendezése és gyűlölettől eltorzult kiáltozása. Minden bizonnyal, ugyanazok az emberek, akik a szentmise előtti evangéliumi szakaszban, a barka szentelés szertartásában, még hozsannát kiáltanak, a másodikban, a passióban már Krisztus kereszthalálát követelik: „Keresztre! Keresztre vele!”.
A virágvasárnapi esemény sorozatnak a középpontjában a szelíd és alázatos szívű Jézus áll, a csöndes, a hallgatag, és aki mégis hallatlanul erőteljes, nagyhatalommal rendelkező, hisz egyet…

Állami kitüntetéssel elismert életpályák

„Jézus a népért hal meg…” Április 8.: 5. nagyböjti hét szombat

Ez 37,21-28   Zsolt 17  Jn 11,45-57
"Jézus a népért hal meg; sőt nemcsak a népért, hanem hogy egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit." ( Jn 11,45-57)
Jézus értem is meghalt, de meghalt a haragosomért is, ellenségeimért is!
Keresztény életem nehézsége ott kezdődik, hogy hogyan viszonyulok embertársaimhoz. Őszintén belátom-e igaz haragomat másokkal szemben? Lehet, hogy dühömben én is "szeretném eltüntetni ellenségeimet", mondjuk, hogy - "Követ dobok rájuk", - Lelkileg gyötröm, vagy - Üldözöm haragommal és égre-földre keresem őket ...
Krisztus, segíts belátnom az általam okozott fájdalmat és szenvedést! Add, hogy kinyújthassam kezemet embertársamnak testvérként! Isten, könyörülj rajtam, hogy én irgalmas tudjak lenni, hogy képes legyek az igaz krisztusi szeretetre!

„Halál Testvér”... Imre atya írása Stuttgartból

Mikor először olvastam Szent Ferenctől (1182-1226) ezt a kifejezést, azt hittem túloz. Később azonban, amikor jobban megismerkedtem életével és gondolkodásmódjával, igazat adtam neki: a halál valóban testvérünk, hisz azért kopogtat életünk ajtaján, hogy hazavigyen bennünket igazi otthonunkba, és ott örökre együtt lehessünk azokkal, akiket szerettünk...
Ebben a nagyböjtben is sokat foglalkoztam a gondolatával. Nem csak ilyen és ehhez hasonló idézetek segítettek ebben, mint: „A kereszt (értsd: a halál) másik oldalát feltámadásnak hívjuk!” Hanem egy érdekes színi előadás is... Az egyik müncheni színházban már évek óta játszanak egy darabot, és nem tudják a műsorról levenni, mert mindig telt ház van. Talán már Ti is láttátok a televízióban. Címe: Gáspár, a szeszfőző.
A darab röviden arról szól, hogy Gáspár, a szeszfőző lassan megöregedett. Életét szeretné tovább élni, bár ahogyan így most visszatekint rá, soha nem volt könnyű. Amint egy este szobájában üldögél, hirtelen kopogtatnak. Am…