Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2019

Miért vetünk keresztet? [Misevlog #4]

Imádkozzatok rágalmazóitokért! – Évközi 7. Vasárnap

„Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas”. Hallottuk/olvastuk Jézus tanítását az evangéliumi szakaszban (Lk 6,27-38).
Sok durvasággal és brutalitással találkozunk a mindennapi életben, ami szóban és cselekedetben jut kifejezésre. A nagyvilágot is a terror, a háború uralja. A televízió képernyőjén és a mozik vásznán ugyancsak sok az erőszakosság, de nemcsak a filmek, hanem a híradások keretében is. Szinte már nincs olyan híradás, ahol ne esne szó arról, hogy hol és milyen erőszakos cselekedetet követtek el.
Közvetlen környezetünkben is tapasztalhatunk hasonlókat, na, nem minden esetben a fizikai erőszakról van szó, bár sajnos sokszor az sem kizárt, főleg az túlzott alkoholfogyasztásnak köszönhetően, de annál inkább a szóbeli erőszakról, a gonosz, másokat bántó beszédeinkről, rosszindulatú megszólásainkról, pletykáinkról. A terrorizmus egy formájának nevezte a rosszindulatú pletykálkodást, a hamis információk vagy féligazságok terjesztését Ferenc pápa egy beszédében, a n…

Hol öltöznek a papok? [Misevlog #3]

Csütörtökön délután szentségimádás

Csütörtökön délután ½ 5-től lesz a szentmise, és a szentmise után, 5 órától szentségimádást tartunk. 
E szentségimádás keretében imádkozni fogunk a templom és kolostor jótevőiért, a közelgő pápa látogatásért, kolostorunk sikeres felújításáért, községünk polgárainak lelki megújulásáért… 
Aki teheti, tartson velünk.

Tető nélkül

Hogyan épül fel a szentmise és miért pont így? [Misevlog #2]

Ajutorul tău este important pentru reabilitarea Mănăstirii franciscane din Estelnic!

Localitatea estelnic este așezată într-un cadru natural mirific, în partea nord-vestică a Județului Covasna, la 16 km de Târgu-Secuiesc, în curbura Carpaților Meridionali. Una din primele documentări istorice apare  în Analele Papale deja în anul 1332. 
Mănăstirea Franciscană –avându-l drept protector ceresc pe Sfântul Martir Gheorghe- joacă un rol important încă din anul 1690 în dezvoltarea culturală și religioasă a aceastei zone geografice. Aici primește loc o școală cu internat, ai căror elevi au înființat și primul teatru din regiune. Istoricul franciscan P. Gyorgy Jozsef, în opera sa „Viața și activitatea franciscanilor din Ardeal”, aduce la cunoștința cititorilor că, din anul 1721, "până în cele mai noi timpuri (aproximativ 200 de ani)", Mănăstirea Franciscană din Estelnic, a jucat un rol important în educarea noilor generații de călugări: aici se făcea pentru o perioadă noviciatul franciscanilor, și tot aici se studia filosofia în cadrul Teologiei Franciscane. Pe de…

Let us help together the renovation of the Franciscan Monastery in Esztelnek!

Varga László kaposvári megyéspüspök prédikációja a betegek világnapján (...

„Mi az, ami embert boldoggá tehetne?”- Évközi 6. vasárnap

Szentírási rész: Lk 6,17.20-26

„Boldogok a szegények, akik éheznek, akik sírnak, akik üldözést szenvednek az Emberfia miatt…” Első látszatra, mintha a mai evangéliumi üzenet abból állna, hogy azt állítjuk: ami eddig fekete volt, az most egyszerre fehér lett! Mintha a szerencsétlenséget – nyomort, könnyeket, éhséget, szenvedést – mától kezdve boldogságnak kellene nevezni!
Végső soron, ha csak a mai evangéliumi részt tekintjük, kiszakítva a Jézus hegyi beszédének egészéből odajuthatnánk, hogy Krisztus nevében szentesítjük a rosszat és a szenvedést, és ezzel elmegy a kedve az embernek minden olyan törekvéstől, hogy legyőzze ezeket. Oda lyukadunk ki, hogy passzívan, lemondóan nézzük az emberek baját, mert Jézus állítólag azt mondta, hogy a boldogtalanság, szerinte, egyenlő a boldogsággal. Igen, helytelen a Boldogság mondásokat elválasztani mindattól, ami azután következik a hegyi beszédben, mert elkerülhetetlenül Jézus elgondolásának gyökeres félreértéséhez vezethet. Szó sincs arról, ho…

Nem vagy nincstelen! – Imre atya írása

Amikor felesége megtudta, hogy gyógyíthatatlan izomsorvadása (MS) van, elhagyta. Ő akkor addig ivott egyfolytában, amíg három hónap után meg nem érkezett a tolókocsija. Majd egy álló hétig nézte, de nem tudott vele megbarátkozni. Végül egy különös élmény emelte ki az önsajnálat kátyújából: találkozott egy nála szerencsétlenebbel, aki nem adta fel…
Ekkor elhatározta, hogy ő is talpra áll. Lelkileg. A tolókocsija lett a „legszorosabb“ barátja. Mivel lábizmai egyre inkább elsorvadtak, kezével tanulta meg hajtani a kerekeit. Majd belépett a fogyatékosak egyesületébe. A különböző versenyeket egy idő után majd mindig az első helyen végezte…
Amikor Stuttgartba érkeztem s megismerkedtem vele, már túl volt a nehezén. Minden reggel hatkor kel, elkészíti magát és 8 órakor indul „útjára“. Mert útvonala van. Első állomása a két sarokkal odébb nyitó kenyeres bolt. Ott elbeszélget a tulajjal, az alkalmazottakkal, megvárja nyugdíjas barátait, akikkel aztán együtt reggelizik. Majd a gyógyszerészt lát…

„Az esztelneki ferences kolostor helyrehozatalára” - avagy képes beszámoló a munkálatokról

Hála Istennek jó tempóba haladnak a felújítási munkálatok. Állításomat néhány újabb képpel is alá szeretném támasztani. Ugyanakkor hálás köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik bátorítanak, akik imáikkal támogatnak és anyagilag segítenek a nagy álom megvalósításában. Előbbiek nevének többségét az Úr ismeri, utóbbiak többségének nevét én is tudom, mert az átutalás, vagy a kézbe adás nem igazán történhet inkognitóban. Bár az utóbbira is van példa, kettő is.
Lassan egy éve annak, hogy Facebookon megkeresett egy kedves fiatal hölgy Budapestről azzal, hogy: „a 11. kerületben találtam egy borítékot a kapualjban ahol lakom, csak annyi van ráírva hogy Szilveszter testvér részére” és e borítékban volt 50.000 Forint, ami G. I. kutakodásának köszönhetően eljutott hozzám. Decemberben pedig egy másik boríték jutott el hozzám, szintén Budapestről, amiben 600 lej volt és a Jótevő csak ennyit irt rá „az esztelneki ferences kolostor helyrehozatalára”.
Akiknek nevét megismerhettem a banki …

Aktuális 2019 02 08 - Folynak a csíksomlyói pápalátogatás előkészületei

A pápa csíksomlyói programjának pontos részleteit a Szentszék várhatóan húsvét körül hozza nyilvánosságra
A résztvevők létszámának megbecsléséhez első körben megkezdődött a Gyulafehérvári Érsekségen belül a plébániákon annak felmérése, hogy körülbelül hány csoport, mennyi látogató érkezik Csíksomlyóra. Ezt a kérést a szervezők a többi erdélyi egyházmegyéhez és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához is eljuttatták. Erre az előzetes felmérésre azért van szükség, hogy a szervező bizottság szakemberek bevonásával tudja kialakítani a szektorokat, a ki hangosítást, kivetítést, a biztonsági intézkedéseket.
A pápalátogatásra valószínűen majd online kell regisztrálni. A regisztráció ingyenes lesz, célja a szektorok beosztásának megkönnyítése. A résztvevőket önkéntesek segítik majd a tájékozódásban.
Ferenc pápa június 1-jén dél körül érkezik Csíksomlyóra és mintegy 5 órát tartózkodik itt. A somlyói Nyeregben a szentmisét latinul mutatja be a Szentatya, a szentbeszédet olaszul fogja elmondan…

„Az élet csak akkor értékes, ha másoknak ajándékozzuk…” - Évközi 5. vasárnap

Szentírási részek: Iz 6, 1-2a. 3-8 // Lk 5, 1-11  
A mai szentírási részek Izajás próféta valamint Péter apostol hivatását mutatják be. Az isteni meghívást, akárcsak Izajás próféta esetében, Péternél is Teofánia előzi meg, vagyis mielőtt Isten sajátos küldetést adna az embernek, kinyilatkoztatja magát, megismerteti magát az emberrel, mai szóval élve Istenélményben részesíti őket.
Nagy hatású az Izajásnak adott kinyilatkoztatás: „Láttam az Urat. - Mondja a próféta. - Magas és fönséges királyi széken ült”(Iz 6, 1-2), körülötte angyalok lebegnek és imádják. A próféta megremeg ekkora nagyság és szentség láttán. Tisztátalanabbnak érzi magát, mint valaha, méltatlannak arra, hogy Isten színe előtt álljon.
Egészen más körülmények között megy végbe Péter végleges meghívása arra, hogy „emberek halásza” legyen. Itt a meghívás nem templomban történik, mint Izajás esetében, hanem a tónál, rendkívül egyszerű és emberi összefüggésben, amint ez az emberré lett Istenhez illik, aki mindenben meg akar…

„Életem legjobb döntése! Avagy miért lettem pap?” [Misevlog #1]

Un episcop pe drumul crucii - Marton Aron / A bishop on the way of the c...

Dr. Fábry Kornél - A szentáldozás kegyelmi hatásai...

Misevlog – februárban indulunk!

„Mindenki helyeselt neki”- de aztán… - Évközi 4. vasárnap

Lk 4,21-30 

Isten választott embereinek, a prófétáknak mindig különös helyzetük, és szerepük volt az üdvösség történetében. Sorsuk nem az átlagos emberi sors, hanem a kiválasztottaké: Istent és embert egyszerre szolgáló sors volt.
De kik is ők valójában? A próféta mindenekelőtt, Isten választott embere, aki Isten nevében beszél, aki az Úr szócsöve. Isten lefoglalja egész személyét, megszenteli, amikor kiválasztja: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétának rendeltelek a nemzetek javára” (Jer.1,4) - mondja az Úr, Jeremiás prófétának a mai első olvasmányban. Ez a személyi lefoglaltság a záloga annak, hogy egész életével Isten tanúságtevője kell, hogy legyen. Különleges feladata, hogy Isten üzenetét képviselje és hirdesse, akár alkalmas, akár nem, akár tetszik a hallgatóságnak, akár nem. Legfontosabb erénye a hűség és az Istenbe vetett bizalomból eredő bátorság: „Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled…