Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június, 2019

Őt nem lehet fél szívvel követni... - Évközi 13. vasárnap

Az ellenséges viselkedést igen nehéz türelemmel elfogadni. A támadás mindig védekező indulatokat ébreszt, amelyek aztán vérmérséklet szerint igen különbözőek lehetnek, a keserű érzéstől a fenyegető haragig.
Hogyan vélekedik erről a magatartásról Jézus, és hogyan tanítványai? Az alkalmat ennek megismeréséhez egy olyan esemény adja, amelynek mindnyájan részesei voltak. Jézus és tanítványai a Szamária földjén vándorolnak Jeruzsálem felé és itt éri őket az éjszaka. Szállást kérnek egy faluban, azonban elutasítják őket. Nem kényelemből, hanem azért, mert ők izraeliták, akikkel a szamariaiak nem vállaltak közösséget, természetesen a zsidók sem velük. A szamariai hegyek között hűvösek az éjszakák, a szabadban igen kellemetlen a hideg földön aludni, a házigazda tisztában volt ezzel, mégsem gyakorolta a vendégszeretetet. Mindez akkor történik, amikor Jézus úton van Jeruzsálem felé.

Ennek a jeruzsálemi zarándoklatnak, egyedülálló jelentősége van. Jézus felmenetele döntés elé állítja Jeruzsál…

Pál apostol élete

Feriza - Ferences Ifjúsági Zarándoklat 2019. hívogató

Ferences Focitábor 2019.

„Aki szeret, az örömmel hoz áldozatot...” - Évközi 12. vasárnap

Mel Gibson Passió című filmjében elgondolkodtató jelenet az, amikor Jézus megkapja a keresztet, és feltűnő módon simogatja, ölelgeti azt. A meglepő gesztust azzal is kiemeli a rendező, hogy az egyik lator szájába adja a néző fejében is felmerülő kérdést: mit ölelgeted a keresztet, hiszen erre fognak felfeszíteni?! Jogosnak tűnik a kérdés – lehet szeretni a keresztet? –, különösen a most hallott jézusi megállapítás kapcsán: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen” (Lk 9,23). Ha a Krisztus-követés kereszthordozást jelent, akkor milyen lelkülettel kell viselni? Szeretettel vagy panaszkodva, zúgolódva vagy beletörődve?
A mai evangéliumi részlet azt az üzenetet fogalmazza meg a mi számunkra, hogy a szenvedés, a kereszt vállalása üdvösségünk egyik feltétele. E fájdalmas tanítás megértéséhez mindenekelőtt azt kell figyelembe vennünk, hogy a bibliai értelemben vett szenvedés két elemet foglal magába.
A szenvedés egyik eleme negatív előjelű…

Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben

Áldássá tehető a szenvedés! – De hogyan?

ÁLDÁSSÁ TEHETŐ A SZENVEDÉS! - DE HOGYAN? from Christianae Video on Vimeo.

Watch on Vimeo -ra kattintva indul a film. 

A szenvedés végigkíséri életünket. Egyesek lázadással, mások beletörődéssel reagálnak rá. Ám létezik egy harmadik út is: a szenvedést fel is ajánlhatjuk. Mit jelent ez a valóságban? Hogyan működik ez a titokzatos „felajánlás”? James Brent domonkos szerzetes magyarázata egyszerű, érthető és örömteli. 
A magyar felirat a videó alján a CC gombbal előhívható.

„Nap nap után leszáll Atyja öléről az oltárra...” - Úrnapja

A mai napon hitünk egyik legnagyobb titkát, az Oltáriszentség, Krisztus Urunk szent Testének és Vérének misztériumát ünnepeljük.
Szent Ferenc atyánk életében is, mint minden szent életében, igen fontos, sőt meghatározó szerepet játszott az Oltáriszentség. 

Mindannyiunk előtt ismerős, hogy az első élő betlehemest maga Ferenc szervezte meg a pápa engedélyével Greccióban. Szent Ferenc grecciói karácsonyának legszembetűnőbb vonása, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatban áll az Eucharisztiával. A szűkös barlangban, az állatok között, a jászol-oltáron misézik a pap, az átváltoztatás után az Úr teste a jászolban pihen. Annyira különös és rendkívüli a helyzet, hogy Szent Bonaventura, aki egyébként a Ferencről írt életrajzához a grecciói karácsony anyagát Celanóitól, Ferenc első életrajzírójától veszi át, egyetlen ponton kiegészíti őt, hogy tudniillik Ferenc az újítások vádját elkerülendő, engedélyt szerzett a barlangban való misézéshez a pápától.
A megtestesülés titkának és az Euchariszt…

Római Riportok - 2019. június 16.

Fiú_csapat_tábor 2019.

Szent Ferenc megtérése - Napfívér Holdnővér

Szentháromság vasárnapja – Ferenc pápa gondolataival

„Egymással, egymásért és egymásban éljünk!”
A napokban olvastam a Szentatya, Ferenc pápa 2015 Szentháromság vasárnapján mondott beszédét, amelyben arra biztat valamennyiünket, hogy olyan egyházi közösségeket építsünk, amelyek egyre inkább családként működnek, s amelyek a szeretetnek és egymás befogadásának a helyei.
„Ma üljük a Szentháromság ünnepét, amely a három személyben – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben – létező egyetlen Isten misztériumára emlékeztet minket. A Szentháromság isteni személyek közössége, amelyben e személyek mindegyike a másikkal van, a másikért van és a másikban van: ez a közösség Isten élete, az élő Isten szeretetmisztériuma. Jézus pedig feltárta előttünk ezt a misztériumot.
Ő beszélt nekünk Istenről mint Atyáról, beszélt nekünk a Szentlélekről és beszélt önmagáról mint Isten Fiáról. Ily módon kinyilatkoztatta nekünk ezt a titkot. Feltámadása után pedig, amikor elküldte tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot a népeknek, azt mondta, hogy keresztel…

Templomi hirdetés – FIGYELEM

Június 16-án, Szentháromság vasárnapján az esztelneki ferences templomban a szokástól eltérően a szentmise délelőtt 10 órától lesz.

Húsvéti szemek… - Imre atya írása

Bár a húsvéti időszak lezárult, azért az alábbi írást nagyon megéri elolvasni. Szilveszter tv

Gyermekkorában sokat járt a templomba. Szülei és testvérei is mind nagyon vallásosak voltak. Igaz, hogy „az ő családjuk sem volt templom”, ahogy szokás volt ezt otthon mondani, náluk is jelen voltak a mindennapi nehézségek, de vasárnap mindig ott volt mindenki a szentmisén. Örömmel és meggyőződésből!
Érdekes, hogy legszebb emlékei nem a Karácsonyhoz fűződtek, bár a csillogás, az ajándékok, az ünnepélyesség, az éjféli mise hangulata és a szívet melengető gyönyörű népénekek őt is megfogták. A legszebb emlékek őt a Húsvéthoz kötötték. Ezek a szertartások nem csak igényesek, szépek és felemelőek voltak, de egy serdülő fiú nyiladozó értelmét és érzéseit is megszólították úgy, hogy évek után is el-eltöprengett rajtuk.
Kezdődött az egész a nagycsütörtöki szentmisével. Ezen az estén a plébánoson, aki  szigorú ember hírében állott, és az is volt, nyoma sem látszott semmi idegességnek vagy türelmetlens…

Több vagy, mint amit teljesítesz… - Imre atya írása Stuttgartból

Életed nagy részét munkával töltöd. Reggeltől estig kifeszíted a hálódat, hogy este gazdag legyen „a fogásod”. Napról-napra vetsz, hogy majd bőségesen arathass! Hétről-hétre ültetsz, hogy majd érett, szép gyümölcsöket szedhess! Évről-évre dolgozol, hogy majd annak látszata is legyen!
Bölcs dolog így élni és gondolkodni, hisz munka nélkül nincs aratás, teljesítmény nélkül nincs siker! Ha nem lenne benned ez az egészséges becsvágy, ez a lelkiismeretes igyekezet, ez a kötelességtudat, semmi nem sikerülne abból, amit kezedbe veszel, és egész életedben csak boldogtalan lennél.
Viszont soha ne engedd azt, hogy a teljesítmény utáni vágyad rabszolgája légy! Vigyázz, mert lépre csal és csapdába ejt!  Ha ugyanis életed értelmét csak a teljesítményedtől teszed függővé, előbb-utóbb csalódni fogsz önmagadban, mert erőd és energiád éveid számával folyton csak csökkennek. Ha életed értelmét a „többen” határozod meg, örömtelen leszel, ugyanis mindig lesznek körülötted olyanok, akiknek több van, mint…

Legyünk az Istennel való egység és közösség eszközei – Pünkösd vasárnap

Pünkösd ünnepe arra ösztönöz bennünket, hogy az apostolokhoz hasonlóan mi is nyíljunk meg a Szentlélek kiáradása előtt és akkor Ő képes életünket átalakítani, megújítani.
A hitvallásban közvetlenül a Szentlélekbe vetett hitünk megvallása után mondjuk: „Hiszem az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházat.” Mély összefüggés van e két hitigazság között, mert a Szentlélek élteti és vezeti az egyházat. A Szentlélek állandó jelenléte és tevékenysége nélkül az egyház életképtelen lenne, és nem tudná megoldani a feltámadott Jézus által rábízott feladatot, hogy menjen és tegye tanítvánnyá minden népet (vö. Mt 28,18). Az evangelizálás az egyház küldetése; nemcsak egyeseké, hanem minden megkeresztelt emberré, vagyis az enyém, a tiéd, azaz mindannyiunk küldetése. Pál apostol így kiált föl: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16.) Mindannyiunknak kötelessége hirdetni az evangéliumot, és ezt elsősorban az életünkkel kell tennünk! 
Ki az evangelizáció igazi motorja éle…

Jakubinyi György érsek: A szentatya Csíksomlyón megtapasztalta a magyar hívek hűségét, odaadását -

Interjú Jakubinyi György érsekkel a pápalátogatásról

Szerző:Szerk.-2019. június 06.

Fotó: Gyulafehérvári Caritas Hogyan értékeli érsek atya Ferenc pápa vasárnap befejeződött a romániai látogatását? Hol foglal helyet benne érsek atya szempontjából a csíksomlyói pápai szentmise?
A II. vatikáni zsinat pápái már elkezdték lelkipásztori látogatásaikat a világegyházban, Szent II. János Pál pápa 1999-ben Romániában járt, de akkor még csak Bukarestben lehetett két éjszakát, mert az ortodox egyházak vasfüggönyt állítottak fel a pápa ellen: nem mehet keletre, mert az a keleti pátriárkák területe, maradjon Nyugaton, mint Nyugat pátriárkája. XVI. Benedek pápa ezért töröltette a pápai évkönyvben a pápa kilenc címe közül a Nyugat Pátriárkája címet, mert már nem volt alapja. Ha a pápa nem mehet Kelet-Európába, a többségi ortodox államokba, akkor – ha Nyugat az ő területe, miért van legalább 20 ortodox egyházmegye „a pápa területén” Nyugaton? Például a Román Ortodox Egyháznak Nyugat-Európában …

Il diario di Papa Francesco, Viaggio in Romania - 1 giugno mattina

Esztelneken is zöldellnek Ferenc pápa ajándékai

2019. június 2-án, az esztelneki ferences templomban bemutatott ünnepi szentmise után került sor, a szent atya, Ferenc pápa erdélyi (Marosvásárhely – Csíkszereda útszakaszon) és csíksomlyói látogatásának emlékére emlékeztető fák ültetésére a hívek jelenlétében. 
A ferences templom árnyékában, a Lourdes-i barlang közelében, a Szűzanya oltalma alatt álló területen a „Járjunk együtt” jeligéből kiindulva, az összefogás jegyében három ezüstfenyőt ültettünk. Egyet a helyi Nagy Mózes általános iskola nevében, az iskola igazgatója, az esztelneki község nevében, a polgármester úr és a ferences templom közösségének nevében, a templomigazgató a templomi közösség tagjainak segítségével. 
A rövid szertartás keretében elhangzott egy rövid részlet Ferenc pápa „Laudato sí” kezdetű enciklikájából, mely a teremtett világ védelmének fontosságára hívja fel a figyelmünket. „Mindnyájan együttműködhetünk Isten eszközeként a teremtés gondozásában, mindenki a maga kultúrája és tapasztalata szerint, saját kez…

„Velünk együtt tanúskodjék az Ő feltámadásáról.” - Húsvét 7. vasárnap

„A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le a ruháikat” – miközben István diakónus vére hullatásával tanúskodott a föltámadt, és menybe ment Üdvözítőbe vetett hitéről – olvastuk az első olvasmányban (ApCsel 7,55-60).

A tanú a jogi nyelvből vett kifejezés, olyan személyt jelent, aki az általa látott, hallott, megtapasztalt tényt, eseményt igazolja a bíróság előtt. A Szentírás szerinti, az újszövetségi tanúnak is a világban arról kell tanúskodni, amit látott, hallott és megtapasztalt.

De lássuk csak, kik azok a személyek, akik megfelelnek ezeknek az ismertető jegyeknek, kik azok, akiket ebben az értelemben tanúknak mondhatunk?
Elsősorban ezek az ismertetőjegyek, követelmények Jézus Krisztusra igazak, aki maga a Tanú; tanúságot tesz a mennyei Atyáról: „Én az Atyától származom és Tőle jöttem. Nem magamtól jöttem, hanem Ő küldött." (Jn 8,42) Továbbá: „Most már tudják, hogy a tanítást, amit kaptam Tőled, továbbadtam nekik (a tanítványoknak)" (Jn 17,8) – mondja főpapi imájába…

CSIT Band - Együtt járunk az úton! (HU, IT, RO)