Oldalak

kedd, április 11, 2017

„Nyisd meg a vakok szemét…” Április 10.: Nagyhétfő

Iz 42,1-7   Zsolt 26  Jn 12,1-11

"Nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek." (Iz 42, 7)

Az idei Nagyhét legyen a bűnbánat és a lemondások ideje. Ez az időszak teljen meg imádsággal és alázattal. "Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak" - olvassuk Izajás próféta könyvében.

Adjuk át magunkat teljesen a szenvedő Jézusnak, hogy alakítsa a mi szívünket az Ő szent szíve szerint! Kérjük segítségét, hogy szenvedéseinket az Ő kezébe tudjuk helyezni, és érte tudjuk felajánlani s türelemmel elviselni! "Ne felejtsük azt sem, hogy nagyhétfő a szenvedések hetének kezdete. Jézus önként megy elébe a szenvedéseknek, amelyek rá várnak. Nem menekül előlük, nem zúgolódik, nem keres kibúvót.

A nagyhét passiótörténetének szenvedései, melyeket Jézus értünk vállalt, tanítsanak bennünket arra, hogy életutunk szenvedéseit, problémáit mi is zúgolódás nélküli keresztény lelkülettel fogadjuk – Szent Pál szavaival élve –, kiegészítve saját szenvedéseinkkel azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből...
A csíksomlyói kálvária egyik stációján ez olvasható: "Keresztviselő Jézusom, tanítsd meg népedet, hogy krisztusi lélekkel viselje keresztjét!"Ezen a napon imádkozzunk ezért a krisztusi kereszthordozó lelkületért is." Én milyen módon segítek Krisztus keresztjét vinni?

Nincsenek megjegyzések: