Oldalak

szerda, december 03, 2014

Adventi gondolatok: "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is…”

Xavéri Szent Ferenc
December 3. szerda: Xavéri Szent Ferenc

A baszk származású Don Francisco büszke ember volt, nagyra tartotta nemesi származását, és dicsőségre, megbecsülésre vágyott. És ez a nagyravágyó Francisco 1552-ben, távol a főúri kastélyoktól és az egyetemi előadótermektől, de még Európától is, San-Csaóban, egy kis sziklás szigeten, Kína partjai előtt halt meg, miközben szíve minden vágya az volt, hogy bejuthasson Kínába.
Fél évszázad sem telt el, és Don Franciscot, azaz Xavéri Ferencet V. Pál pápa boldoggá, XV. Gergely pápa 1622-ben szentté avatta. 1927-ben XI. Pius pápa a földkerekség minden misszióját oltalmába ajánlotta, Ferenc tehát a misszionáló Egyház védőszentje lett.

Mi változtatta meg a büszke és nagyravágyó Don Francescot, az ifjú magisztert? Találkozott Loyolai Ignáccal, aki sokszor emlékeztette őt Krisztus szavaira: "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de tulajdon lelkének kárát vallja?"(Mt 16,26) 
Ignác, Ferenc, és az első társak, akik később a jezsuita rend alapítói lettek, sok tervet szőttek együtt. A rend jóváhagyása után a pápa Xavéri Ferencet Távol-Keletre küldte. Ő Indiában, Japánban és Távol-Kelet részein hirdette Krisztust lánglelkűen. Több tízezer embert keresztelt meg.

Misszionáriusként, már nem a saját dicsőségét kereste, hanem Isten nagyobb dicsőségén fáradozott, míg mások igazi javát szolgálta.

Engem hová küld ma az Úr, és kikhez? Ott akar ő eljönni általam hozzájuk...

Istenünk, ki Xavéri Szent Ferenc igehirdetésével sok népet térítettél az igaz hitre, kérünk, add, hogy híveid lelkében ugyanolyan buzgó hit éljen, mint őbenne, és Egyházad mindenkor örvendhessen gyermekei sokaságának!

Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37

Nincsenek megjegyzések: