Oldalak

péntek, december 18, 2015

Adventi gondolatok: Isten közeledése az ember részéről nyitottságot és szabadságot feltételez... - Advent 3. hete csütörtök

Jeremiás korában Irzael válságban volt, ahogyan most országunk és tulajdonképpen az emberiség válságban van. Sok mindenben különbözik a helyzetünk, de van egy fontos közös is, az úgynevezett "erkölcsi válság", ami társult az akkori és a mostani problémákhoz is.
Az Ószövetségben ezeket sosem választották ketté, a háború, éhínség, betegség mindig az erkölcsi válság következménye volt. A próféták mindig azt hirdették, hogy a baj forrása az Istentől való elfordulás.

Vajon mi el hisszük-e, hogy a mai problémák gyökere is lehet hasonló? Vagy a politika és a gazdaság annyira világi dolgok, hogy nem lehet közük hithez, Istenhez?
Jeremiás az első olvasmányban Jézus születését jövendöli meg. Ő az, aki az emberi uralkodók sora után elhozza az igazságot, biztonságot, szabadulást.

Az evangéliumi szakasz már a születés misztériumának közvetlen előzményeire irányítja figyelmünket, és két alapvető igazságot fogalmaz meg.
Az első igazság lényege az, hogy Jézus Isten és ember egyetlen személyben. Az evangéliumi részlet arra utal, hogy a Szentlélektől fogant, s földi édesanyától születő Jézus nemcsak ember, hanem egyben Istenként múlja fölül az ember törékeny világát.
A másik igazság abban jelölhető meg, hogy Isten közeledése az ember részéről nyitottságot és szabadságot feltételez. "József úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala". Ez nagyon fontos megjegyzés. Nem szabad átsiklanunk fölötte, mert hősies és mélyen hívő cselekedetre utal. Józsefnek teljes bizonytalanságban kellett igent mondania az eljövendő eseményekre, hiszen az Istenbe vetett hitén kívül más bizonyossággal nem rendelkezhetett. Meg kellett küzdenie önmagával, le kellett számolnia kételyeivel, és emberileg nézve a legteljesebb bizonytalanságban kellett vállalnia az eljövendő történéseket. Minthogy azonban nyitott ember volt és mélységesen bízott Istenben, igent tudott mondani a titokzatos isteni rendelésre.

Az adventi időszak vége felé fontoljuk meg az evangéliumi részletben megfogalmazott igazságokat. Adjunk hálát Istennek, hogy nemcsak prófétáit küldte hozzánk, hanem ő maga jött megmentésünkre. S kérjük őt, segítsen, hogy életünk sötét óráiban is nyitott lélekkel tudjuk fogadni közeledését. 

Mt 1,18-24 - Jer 23, 5-8

Nincsenek megjegyzések: