Oldalak

szerda, október 30, 2013

Napi gondolatok: Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Lk 13,22-30

Betlehemi születési bazilika bejárata
Az evangéliumi részletben egy kíváncsi zsidó arról faggatja Jézust, hogy ki juthat be Isten országába. Jézus, ahelyett, hogy számadatot közölne, sommásan így válaszol: Éppen ellenkezőleg lesz, mint ahogyan gondoljátok. Mert sokan, akiket elsőnek tartotok, utolsók lesznek.

Jézus hallgatói között szép számmal voltak olyanok, akik önmagukat tartották elsőnek. Kiválasztottságuk tudatában úgy vélték, hogy előjoguk van Isten országára. Jóllehet csak képmutató módon gyakorolták vallásukat, meg voltak győződve arról, hogy e lélektelen vallási gyakorlat üdvösségre vezet. Bonyolult teológiai eszmefuttatásokba bocsátkoztak, mert szinte bizonyosra vették, hogy a tudás az üdvösség útja. - Jézus elutasítja gondolkodásukat. Gonosztevőknek nevezi őket, és elsősorban nekik címzi a figyelmeztetést: igyekezzetek bejutni a szűk kapun.

A szűk kapu nem más, mint Jézus üdvözítő ajándékának elfogadása, a belső elkötelezettség vállalása és a vallási elmélet gyakorlattá tevése.

A jézusi figyelmeztetés nekünk is szól. A szűk kapu felé kell törekednünk, mert keresztlevelünk, rutinossá váló vallási gyakorlataink és hitbeli ismereteink önmagukban még nem biztosítják az üdvösséget. Ha igazán elsők akarunk lenni, igyekezzünk teljességgel elfogadni Jézus ajándékát, és törekedjünk arra, hogy hitigazságainkról elkötelezett élettel tegyünk tanúságot.

Nincsenek megjegyzések: