Oldalak

péntek, április 26, 2013

Napi gondolatok: Krisztus az út, amely az Atyához vezet… Jn 14, 1-6

Loránd testvér a Santiago de Compostellába,
Szent Jakab apostol sírjához vezető úton
Krisztus az út, amely az Atyához vezet, az igazság, amely értelmet ad az emberi létezésnek, és az élet forrása, amely örök boldogság a szentek közösségével a mennyei királyságában. Engedjük, hogy az Úr szava vezessen minket. Most a hit évében újítsuk meg hitünket benne és bízzunk ígéreteiben.

Az evangélium arra tanít minket, hogy igaz szabadság, Isten gyermekeinek szabadsága, csak önmagunk feladásával lehetséges, amely a szeretet misztériumának része. Csak önmagunk elvesztésével találhatjuk meg valóban önmagunkat, mondja az Úr. Igaz szabadság akkor virágzik, ha elfordulunk a bűnöktől – amelyek elhomályosítják értelmünket és érzékeinket, gyengítik akaratunkat és döntéseinket –, hogy megtaláljuk végső boldogságunk forrását benne, aki a határtalan szeretet, szabadság és élet.

A valós szabadság egyedül Isten kegyelmének ingyenes ajándéka. Ez az igaz szabadság a valóság látásának új útját mutatja meg nekünk. Ha Krisztus lelkületét öltjük magunkra, új távlatok nyílnak előttünk. A hit világosságában, az egyház közösségében megtaláljuk az ösztönzést és az erőt, hogy az evangélium kovászai legyünk a világban.

Szent János evangéliumában az Úr megígéri tanítványainak, hogy nála nagyobb tetteket visznek majd végbe. Krisztus ígérete a biztos reménnyel tölt el bennünket. Csatlakozzunk imánkkal hozzá, mint lelki templomának – egyetlen, szent, katolikus és apostoli egyházának – élő kövei. Emeljük fel szemünket rá, aki most is fáradozik értünk, Atyja házában készíti elő helyünket. És Szentlelkével eltelve, megújult buzgalommal munkálkodjunk országának építésén.

Forduljunk Jézushoz. Ő az egyetlen út, amely az örök boldogságba vezet, az igazság, amely kielégíti minden szív leghőbb vágyát és az élet, amely örök boldogságot és reményt hoz nekünk és az egész világnak.

Nincsenek megjegyzések: