Oldalak

vasárnap, január 12, 2014

„Hagyjuk, hogy elárasszon bennünket Isten szeretete” – Ferenc pápa beszéde a vasárnap déli Úrangyala elimádkozása előtt

RealAudioMP3 Kedves testvérek, jó napot kívánok! – köszöntötte a pápa a Szent Péter teret és a környező utcákat megtöltő hatalmas hívősereget.

„Ma, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén 32 újszülöttet kereszteltem meg. Veletek együtt hálát adok az Úrnak ezekért a gyermekekért és minden új életért. Én nagyon szeretek gyermekeket keresztelni. Nagyon szeretek!” – ismételte a pápa. Minden megszülető gyermek az öröm és a remény ajándéka. Minden gyermek, akit megkeresztelnek, a hit csodája és ünnep Isten családja számára.

A mai evangéliumi szakasz hangsúlyozza, hogy amikor Jézus megkapta a keresztséget Jánostól a Jordán folyóban „megnyílt neki az ég” (Mt 3,16). Ez megvalósítja a próféciákat. Van ugyanis egy fohász, amelyet a liturgia ismétel az ádventi időszakban: „Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál!” (Iz 63,19). Ha a mennyek zárva maradnak, látóhatárunk ebben a földi életben sötétségbe borul, reménytelenné válik. Azonban Karácsonyt ünnepelve a hit ismételten azt a bizonyosságot adta nekünk, hogy a mennyek megnyíltak Jézus eljövetelével. Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén még szemléljük a nyitott egeket. Isten Fiának megnyilvánulása a földön jelzi az irgalmasság nagy korszakának kezdetét, miután a bűn bezárta az egeket, mintegy korlátot emelve az ember és Teremtője közé. Jézus megszületésével megnyílik az ég! Isten Krisztusban egy elpusztíthatatlan szeretet zálogát adja nekünk.

Amióta az Ige megtestesült, a nyitott egek láthatóvá váltak. Lehetséges volt ez a betlehemi pásztorok, a Napkeleti Bölcsek, Keresztelő Szent János, Jézus apostolai számára, láthatta a nyitott égboltot Szent István, első vértanú, aki így kiáltott fel: „Bizony látom a megnyílt eget!” (ApCsel 7,56). És lehetséges mindnyájunk számára is, ha hagyjuk, hogy elárasszon bennünket Isten szeretete, amelyet első alkalommal a keresztségben kapunk meg a Szentlélek által. Hagyjuk, hogy elárasszon bennünket Isten szeretete! Ez az irgalmasság nagy időszaka, ne feledjétek el! – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Amikor Jézus megkapta a keresztséget a bűnbánat jeléül Keresztelő Szent Jánostól, szolidaritásból a bűnbánó néppel, - Jézus ugyanis bűntelen és nincs szüksége a megtérésre – az Atya Isten hallatta hangját az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt, 3,17). Jézus elnyeri a mennyei Atya jóváhagyását, aki éppen azért küldte el őt, hogy osztozzon létünkben, szegénységünkben. A másokkal való osztozás a szeretet igazi módja. Jézus nem határolja el magát tőlünk, testvéreinek tekint bennünket és osztozik sorsunkban. És így Vele együtt az Atya Isten gyermekeivé tesz bennünket. Ez a kinyilatkoztatás és ez az igazi szeretet forrása. És ez az irgalmasság nagy időszaka!

Nem gondoljátok, hogy korunkban szükség van a testvéri osztozás és szeretet többletére? Nem úgy tűnik nektek, hogy mindnyájunknak szükségünk van a szeretet többletére? Nem arra, amelyik megelégszik azzal, hogy időleges segítséget nyújtson, és ami nem ragad magával, nem kockáztat, hanem arra a szeretetre, amely osztozik a javakban, amely magára vállalja testvére gondjait, szenvedését.

Milyen zamata lesz az életnek, amikor hagyjuk, hogy elárasszon bennünket Isten szeretete! Kérjük a Szűzanyát, hogy támogasson közbenjárásával elkötelezettségünkben, hogy kövessük Krisztust a hit és a szeretet útján, azon az úton, amelyet keresztségünk jelölt ki számunkra – fejezte be az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét Ferenc pápa.

A Mária ima és az áldás után Ferenc pápa üdvözölte a téren összegyűlt családokat és zarándokokat, a plébániai csoportokat, társulásokat.

Külön üdvözölte azokat a szülőket, akiknek megkeresztelte gyermekeit a délelőtti szertartás folyamán, illetve azokat, akik készülnek gyermekük megkeresztelkedésére. A pápa csatlakozik ezeknek a családoknak az öröméhez, velük együtt ad hálát az Úrnak és imádkozik, hogy a gyermekek keresztsége segítse a szülőket: fedezzék fel a hit szépségét és megújultan térjenek vissza a szentségekhez és az egyházi közösséghez.

A pápa ezt követően bejelentette az új bíborosok nevét, majd a szokásos módon búcsúzott el a hívektől: „mindenkinek szép vasárnapot, jó ebédet kívánok, a viszontlátásra!”

(vm)
Forrás: Vatikáni Rádió

Nincsenek megjegyzések: