Oldalak

kedd, október 22, 2013

Tanuljunk az evangéliumi özvegyasszonytól szüntelenül imádkozni

„Mindennapi életünkben, különösen a nehézségekben, a külső és belső rossz elleni küzdelemben az Úr soha nincs távol, mindig mellettünk áll. Úgy küzdünk, hogy Ő mellettünk van. Fegyverünk éppen az imádság, ami érezteti velünk jelenlétét, irgalmasságát és segítségét is. De a gonosz elleni küzdelem kemény és hosszú, türelmet és ellenállást kíván – mint ahogy Mózesnek fel kellett emelnie karját, hogy népét győzelemre juttassa (Kiv 17,8–13). Minden nap küzdenünk kell, de Isten a mi szövetségesünk, Belé vetett hitünk a mi erőnk, és az ima a hit kifejezése.

Jézus biztosít bennünket a győzelemről, végül azonban ezt kérdezi: „De amikor eljön az Emberfia, gondoljátok, talál hitet a földön?” (Lk 18,8). Ha kialszik a hit, kialszik az imádság, és mi sötétségben haladunk, eltévedünk életünk útján. Tanuljunk tehát az evangéliumi özvegyasszonytól szüntelenül imádkozni, anélkül, hogy belefáradnánk …

Derék volt ez az özvegyasszony! Tudott küzdeni gyermekeiért! Most arra a sok asszonyra gondolok, akik küzdenek családjukért, akik imádkoznak, és soha nem fáradnak bele. Ma mindnyájan emlékezzünk meg ezekről az asszonyokról, akik viselkedésükkel hiteles tanúságot tesznek a hitről, a bátorságról, az ima példaképei ők. Emlékezzünk rájuk!

… A kitartó ima sokkal inkább egy olyan Istenbe vetett hit kifejezése, aki arra hív minket, hogy vele küzdjünk minden nap, minden pillanatban, hogy a jóval győzzük le a rosszat.”

Ferenc pápa – 2013. okt. 20. - az Úrangyala-imádság alkalmával

Nincsenek megjegyzések: