Oldalak

szerda, október 23, 2013

„Mária a hit és a szeretet mintaképe az Egyház számára”

A Szentatya október 23-án délelőtt az általános pápai kihallgatáson több mint 100 ezer hívő jelenlétében folytatta katekézisét az Egyházról. 
Ez alkalommal Máriáról, mint az Egyház előképéről és mintaképéről elmélkedett.  
A pápa idézett a Lumen gentium k. zsinati konstitúcióból: „Az Istenszülő a hit, a szeretet és a Krisztussal való tökéletes egység rendjében az Egyház előképe, miként már Szent Ambrus tanította” (63. pont). 

A pápa elsőként arra mutatott rá, mit jelent az, hogy Mária a hit mintaképe az Egyház számára.
„Gondoljunk arra, hogy ki volt Szűz Mária. Egy zsidó lány, aki teljes szívével várta népe megváltását. Izrael fiatal leányának szívében volt egy titok, amelyet még ő maga sem ismert: Isten szeretet-terve arra rendelte el őt, hogy a Megváltó Anyjává váljon. Az Angyali Üdvözletben Isten hírnöke kegyelemmel teljesnek nevezi őt és felfedi ezt a tervet. Mária igennel válaszol és attól a perctől kezdve hite új fényt kap: Jézusra, Isten Fiára összpontosul, aki tőle testesült meg, benne teljesednek be az egész üdvtörténet ígéretei. Mária hite Izrael hitének beteljesedése. Benne összpontosul annak a népnek az egész hitbeli zarándoklata, amely várta a megváltást. Ebben az értelemben Mária a hite előképe az Egyház számára, mivel középpontjában Krisztus, Isten végtelen szeretetének megtestesülése áll” – fejtette ki katekézisében Ferenc pápa...

A folytatás az alábbi linken olvasható 
„Mária a hit és a szeretet mintaképe az Egyház számára”

Nincsenek megjegyzések: