Oldalak

péntek, július 26, 2013

Napi gondolatok: Kívánták látni a Messiást…

Szent Anna és Mária - Jeruzsálem
Szent Anna Szűz Mária édesanyja, Jézus nagyanyja. Tisztelete ferences hatásra terjedt el a középkorban. A keresztes háborúk és a rend szentföldi missziója nyomán a nyugati kereszténység ugyanis újra felfedezte Jézus szülőföldjét, földi életének emlékeit.

+++
 
Szent Joakim és Szent Anna 
Sir 44,1.10-15; Mt 13,16-17

„Sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem láthatta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallhatta.”

A Boldogságos Szűz Mária szülei az Evangélium szavai szerinti igaz emberek. A szenthagyomány őrizte meg számunkra nevüket, s nem tudjuk, vajon látták e életükben Jézust és mit tudtak felőle. Valószínűleg nem is sejtették, hogy ők az Istenszülő szülei, mégis igaznak, vagyis szentnek nevezi őket az írás, mert kívánták látni a Messiást.

Ők még csak nem is azok közé tartoznak, akikről Jézus ezt mondta: „Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek”, mert ők Krisztus megdicsőülése előtt éltek, a várakozás sötétjében és csendjében, amelyet azonban betöltött az Istenre figyelés és az ő akaratának keresése. Kívánták látni a Messiást, vagyis reménységben éltek. Mennyire nem mindegy az, hogy van e reményünk! És mekkora a felelősségünk, hogy ezt a reményt, az igazság utáni mélységes vágyakozást, az Istenre szomjazást átadjuk e gyermekeinknek, unokáinknak!

Kedves nagyszülők! Ne érjétek be azzal, hogy kiharcoljátok a családnál, hogy unokáitok meg legyenek keresztelve, esetleg eljussanak az elsőáldozásig, bérmálkozásig. Ezt a reményt, vágyakozást adjátok át nekik! Nem baj, ha nem látjátok, mi lesz az eredménye. Ti csak mutassátok fel azt a legnagyobb emberi értéket, amely az embert egyáltalán emberré teszi, hogy nem éri be a láthatóval, kézzelfoghatóval, azzal, ami pillanatnyilag élvezetes, hanem a jövő felé fordul s a végtelenre törekszik.

A leghatásosabb nevelés az a példaadás, amely nem pusztán pedagógiai eszköz, hanem élet, ahol őszintén megnyilatkozik az ember szíve mélyéről fakadó elementáris vágy Isten után. Enélkül a vallásos nevelés mit sem érő képmutatás, amely csak arra alkalmas, hogy egy életre megutáltassa a gyermekkel mindazt, ami az Egyházzal, vallással kapcsolatos, mert azok, akik a legközelebb álltak hozzá, elzárták előle a forráshoz vezető utat.

És még valami nagyon fontos: a szüntelen imádság. Szűz Mária olyan családban nőtt fel, amelyet Isten imádása és a jelenlétében való járás fogott össze. Ki tudja, milyen kincset bízott rád az Isten gyermekeidben, unokáidban! Amint a nagy művészekről, a történelem nagy alakjairól ki lehet mutatni, hogy lettek zsenik, nem minden előzmény nélkül, hanem többnyire az őseiktől örökölt tehetség koncentrálódott bennük, úgy a szentek sem – még a Szűzanya sem – közvetlen isteni beavatkozás folytán váltak szentté, hanem széles körben sugárzó életszentségük névtelen szentek sokaságának imáiból és könnyeiből sarjadt ki.

fr. Barsi Balázs ofm

Nincsenek megjegyzések: