Oldalak

szerda, május 01, 2013

Napi gondolatok: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők…

Forrás hely
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők" (Jn 15:5) - mondja Jézus. El tudunk képzelni ennél bensőségesebb kapcsolatot? A szőlővesszők és a szőlőtő rostjai azonosak. Az életképesség, az erő és a tápanyag akadály nélkül és folyamatosan jut a vesszőkbe. A gyökér a vesszőkbe küldi a tápanyagot.

Ilyen a hívő Krisztussal való kapcsolata is, amennyiben Benne lakozik és Tőle veszi táplálékát. Ez a lelki kapcsolat Krisztus és az ember között egyedül a személyes hit gyakorlásán keresztül jöhet létre. „Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni...” (Zsid 11:6), mert a hit az, ami összeköt bennünket a mennyei erővel és tesz alkalmassá a sötétség erőivel való küzdelemre. „Az a győzelem, mely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1Jn 5:4).

A hit hozzászoktat bennünket Isten létezéséhez és jelenlétéhez, s miközben oszthatatlanul Isten dicsőségére élünk, egyre többet látunk meg jellemének szépségéből és kegyelmének nagyszerűségéből. Lelki erőnk növekszik, mert mennyei légkört lélegzünk be és felismerjük, Isten jobb kezünk felől áll, hogy meg ne inogjunk. A világ fölé emelkedve arra tekintünk, aki tízezer közül is kitetszik, aki mindenestől fogva kívánatos, és szemlélődés által mi is az Ő hasonlatosságára változunk.

Nincsenek megjegyzések: