Oldalak

szombat, december 12, 2015

Amit jó volna, ha a diákok tudnának az örömről

Isten nevet…
joySűrűn elgondolkozom rajta, hogy vajon Jézus nevetése hogyan hangozhatott. Lehet, hogy mély bömbölésszerű nevetése volt, amely megrázta egész testét? Sűrűn nevetett annyira, hogy már-már sírt? Hajlandó lennék fogadni, hogy nevetése ragályos volt. Ha egyszer elkezdte, mindenki elkezdett nevetni hallótávolságon belül. A Szentháromság második személyének, teljesen betöltve a Szentlélek örömével, biztosan ragályos nevetése volt és egyedülálló személyes varázsa.
És neked?

Krisztus öröme
Ha keresztény vagy, ami Krisztus kisebb képmását jelenti, akkor az életre vagy hívva, arra, hogy cselekedj és járj úgy, mint Krisztus a világban. Katolikusként, az Ő valódi teste és vére köröz az ereidben; egy két-lábon járó tabernákulum vagy. Krisztus békéje uralkodik-e a szívedben (Kol. 3:15)? Krisztus öröme visszhangzik-e rólad nemcsak vasárnap, hanem egy átlagos kedden, vagy egy evilági csütörtökön? A problémáidat számolod, amikor felkelsz, vagy az áldásaidat? Evilági stressz, vagy mennyei béke ural (Mt.6:33-34)?
Csakhogy tisztázzuk: nem azt javaslom, hogy légy egy amatőr stand-up comedy-s ahhoz, hogy hatásos evangélistája legyél más egyetemi diákoknak, de megközelítenek-e téged az emberek, hogy megtudják honnan jön az örömöd, és miért olyan megrendíthetetlen (1Pét. 3:15)?
Túl sok modern keresztény elbukik, ha fel kell állni, vagy elő kell lépni. Arra vagyunk hívva, hogy másképpen éljünk, és mégsem teszünk így? És nem csak abban, amit megtagadunk tenni, mondani vagy viselni, hanem a hivatásunk megélésében, hogy szeressünk kitartó örömmel, békével, és hadd merjem mondani, humorérzékkel is, egy sokkal mélyebb szinten. Az összes ateista, pogány és anti-katolikus összetéve nem okozott akkora kárt modern korunkban az Evangéliumban, mint amit az öröm nélküli keresztények tettek. 

Isten nevet (Zsolt. 2:4) Isten nekünk adta a nevetés összes ajándékát (1Móz. 21:6). Az Atya azt akarja, hogy nevessünk. Az egyetlen módja, hogy így tegyünk ugyanakkor az, hogy egy helyes távlatot, az Ő távlatát, tartjuk szem előtt minden időben. Ahogy tiszteletreméltó Fulton Sheen emlékeztetett minket: ,,az egyetlen indok, hogy túl komolyan vegyük ezt az életet az volna, hogy csak ez az egyetlen (életünk van)”. Ha hatásos evangelisták akartok lenni egyetemi diákoknak ebben a modern korban, az Úr öröme KELL, hogy legyen a a napi öröm forrása. (Neh. 8:10) 

Szent Pál szemléletmódja
Szent Pál nagyszerű példát mutat a kitartó örömről és a helyes távlatokról. Miközben fogoly, sosem vesztette el bizalmát az Úr hűségében. Igazándiból, ahogy olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiben (16:25-33). Szent Pál még meg is őrizte humorát és a küldetéstudatát az egész mennyei ihletésű szökés sürgés-forgása közepette. Szánj rá egy percet, hogy elolvasd, ha még azelőtt nem tetted. Itt van Szent Pál, mint te, elfoglalt, hogy az Úr munkáját végezze és megossza Krisztus igazát másokkal. A folyamat gátolva lett (kisebb szépítéssel) a börtöncella által, és hogy tovább menjünk, a börtönőr által is. Egy közelebbi megfigyelése a szövegnek sokat elárul. Először is igaz, hogy bár láncokban, de Pál és Szilás dicsőítette az Istent himnuszokban. Dicséred-e Istent, amikor a legjobban kitalált terveid megzavarják? 

A földrengés után is, Pált legkevésbé sem érdekelte saját maga, mint inkább a börtönőr lelki üdve. Nyilvánvaló, hogy a börtönőr hallgatta Pált és Szilást a csoda előtt. Gondolod, hogy Pál panaszkodott és sírt? Ha Pál engedte volna, hogy a frusztráció uralja napját, vagy leült volna sírni a cellájában, akkor szerinted megtért volna a börtönőr? Semmi sem üresíti ki jobban az Evangélium erejét gyorsabban, mint egy keresztény aki szapulja a napját. Ne viselj egy keresztet a nyakadban, ha elkezdesz panaszkodni amiatt, ami a hátadon van. A sírásrívás minden evangelizáló tevékenységet gyümölcstelenné tesz. Krisztus arra hív, hogy a ,,föld sója” legyünk. (Mt. 5:13) Igen ám, de nem túl sós, amitől az étel ehetetlenné válik. 

Szent Pál annyira benne volt mások üdvözülésében, hogy rájött arra, amit sokan elfelejtünk: a cselekedeteink nagyobb hatással vannak, mint amennyire a szavaink valaha is képesek lesznek.
Sok velünk egykorú, ahogy jól tudod, jobban be van börtönözve, mint Szent Pál valaha is volt. A börtöncella rácsai szimplán ki lettek cserélve a szórakozóhelyek rácsaival. A halálos ítélet, amellyel szembenéznek sokkal inkább lelki, mint fizikai, eképpen sokkal halálosabb is. (Mt. 10:28) Megszámlálhatatlan lélek van bűnös függőségek és véges élvezetek rabláncán miközben a végtelen ott van a láthatáron kifürkészhetetlenül és látszólag elérhetetlenül. A lélek mindig helyet ad a testnek, ezzel a bensőt romokban hagyva.
A fennálló sötétség közepette, Isten szabadságot ajánl (Gal. 5:1, 13); Krisztus fénye reményt lehel a saját magunk által épített elégedetlenség labirintusába, mivel ,,A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” (Jn. 1:5) 

A “kulcs” az ima
A földrengés, amely Szent Pált kiszabadította a mennyből jött, de mégis az ima hozta. Egy angyal szabadította ki Szent Pétert is börtönéből, de az ima hozta az angyalt. (ApCsel. 12:5-7) Az ima kulcshozzávaló ahhoz, hogy sikeresen evangelizáljunk, mivel csak is imán keresztül tarthatjuk meg ezt az isteni szemléletmódot, csak az imán keresztül lobbanthatjuk fel az öröm lángját és nevethetünk a halál képébe.

Tehát mit volna jó minden diáknak tudnia a hit bemutatásával kapcsolatban? Azt kívánom, hogy minden diák a jóra fókuszáljon az jó hírekben, hiszen az Evangéliumnak ez a jelentése. Azt kívánom, hogy a diákok megértsék az öröm fontosságát, mint egy természetes, alapvető napi tulajdonságot és a nevetést felismernék, mint a leghatásosabb eszközt ahhoz, hogy felnyissunk a kemény szíveket. És kívánom még, hogy más diákok vegyenek például egy élénk, örömteli és hitelesen katolikus életet, amikor egyetemre jártam sok évet megszabadított volna a saját kis börtönömből.
Az öröm, hogy tudjuk Jézus kinyit minden börtönajtót, letép minden lakatot és lábbilincset. Amíg naponta, ki nem ásod ezt az örömet a saját életedben, naponta, addig te is egy fegyenc vagy. 

A szerző: Mark Hart /Arizona/

mark-hart

Mark Hart ügyvezető alelnökként szolgál a Life Teen International-nál. A Notre Dame Egyetemen végzett és jól fogyó, díjakat nyerő könyvek szerzője (vagy segédszerzője). A vadul híres DVD Biblia tanulmánya a “T3″, megújítja a fiatal katolikusok Szentírás-tanulmányozását. Körbeutazta a földgolyót milliókhoz beszélve és rendszeres vendége több katolikus rádiónak. Mark heti műsorát (Vasárnap, vasárnap, vasárnap), a HD videó műsorát (A szavakon túl) és más eredeti ötleteit használják fiatalsági csoportokban, otthonokban, osztálytermekben több mint 2 tucat országban. Mark humora és szenvedélye a Szentírás iránt segít több százezer katolikust, fiatalt és időst, hogy elkezdjék olvasni és tanulmányozni a Bibliát megragadó és lényeges módon. Marknak és feleségének Melanie-nek három lánya van, Hope, Trinity és Faith. Arizonában élnek. 

Nincsenek megjegyzések: