Oldalak

szerda, április 24, 2013

Ferenc pápa tanítása a szerdai általános kihallgatáson

Nem szűnik a világméretű lelkesedés, a Ferenc pápa iránti túláradó szeretet a hívek részéről. Ismét több mint 100 ezren töltötték meg a Szent Péter teret és a környező utcákat április 24-én, szerdán délelőtt, hogy az általános kihallgatás alkalmából találkozhassanak Ferenc pápával. A Szentatya, szokásához híven „Kedves fivérek és nővérek, jó napot kívánok” köszöntéssel fordult a zarándokokhoz, miután hosszasan körbejárt a téren nyitott autóján, hogy személyesen köszönthesse a jelenlévőket.

A Szentatya nyitott autóján járta körbe a Szent Péter teret

„A Credoban – folytatta katekézisét az Apostoli Hitvallásról – megvalljuk, hogy Jézus ismét eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat. Az emberi történelem a férfi és a nő Isten képére és hasonlatosságára történő teremtésével kezdődik és Krisztus utolsó ítéletével végződik. Gyakran elfeledkeznek a történelemnek erről a két pólusáról, és főleg a Krisztus visszatérésébe és utolsó ítéletébe vetett hit olykor nem annyira világos és szilárd a hívek szívében. Jézus, nyilvános működése során gyakran érintette utolsó eljövetelének valóságát”. 

A pápa az általános kihallgatáson katekézisében erről a misztériumról elmélkedett az elhangzott evangéliumi szakaszok: a tíz szűz, a talentumok és az utolsó ítéletről szóló példabeszédek alapján, amelyeket Szent Máténál olvashatunk. 

A pápa emlékeztetett rá, hogy Jézus mennybemenetelével Isten Fia elvitte az Atyához emberségünket, amelyet magára vállalt, és amelyet teljes egészében magához kívánt vonzani. Az egész világot hívja, hogy Isten tárt karokkal befogadhassa, hogy a történelem végén az egész valóságot átadhassa az Atyának. Van azonban ez a közbeeső időszak Krisztus első és utolsó eljövetele között, éppen az az idő, amelyet most élünk. Ebbe az időszakba illeszkedik a tíz szűzről szóló példabeszéd (vö. Mt 25,1-13).

A folytatás itt olvasható

Nincsenek megjegyzések: