Oldalak

kedd, január 22, 2013

Napi gondolatok: „A szegények orvosa”

A kép helye itt érhető el
Január 21. Boldog BATTHYÁNY STRATTMANN LÁSZLÓ családapa tetszés szerinti emléknapja a Ferences Világi Rendből (1870-1931)

A Moson megyei Dunakilitiben született főúri családból. Iskoláit részben Kalksburgban, részben a kalocsai jezsuitáknál végzi. Első gimnazista korában az orvosi pálya vonzza, mégis a bölcsészkaron kezdi meg egyetemi tanulmányait. De hamarosan átiratkozik: az orvosi karra. 28 évesen megházasodik: buzgó vallásos leányt, Coreth Mária Terézia grófnőt vesz el. 1900-ban doktorrá avatják
A Pozsony közelében lévő Köpcsényben, majd pár év múlva Körmenden rendez be és tart fönn saját költségén kórházat. A szegény betegeket ingyen kezeli, sőt sokakat ruhával, pénzzel is támogat. „A szegények orvosa” néven emlegetik. Egyre inkább a szemészet lesz a szakja, ebben képzi, tökéletesíti tudását. Életében mintegy 30000 szemműtétet végez. Betegeinek nemcsak testi, hanem lelki egészségét is igyekszik előmozdítani, jó példájával és írásaival is (pl.: Nyisd fel szemedet és láss c. írásával, melyet betegeinek oszt ki).
Családi élete mintaszerű. A gyermeknevelésben hű társa felesége. 11 gyermeke közül a legidősebb, Ödön, 2l évesen vakbélgyulladás utáni mérgezésben hal meg. Halálát nem annyira gyászolják, mint inkább mennybejutását ünneplik. Meleg, derűs légkör jellemzi a családi életét.
Vonzódik Szent Ferenchez és rendjéhez, a Ferences III rend tagja. Mindennap elmondja Szűz Mária kis zsolozsmáját. Élete végén rákbetegségét hősies lélekkel viseli. Egy bécsi klinikán hal meg 60 éves korában 1931. jan. 22-én. Nagy tiszteletben álló sírja a németújvári ferences templomban található. Itt van a Batthány család családi sírboltja.
 Boldog II. János Pál pápa 2003. március 23-án avatta boldoggá.

Részlet Batthyány herceg végrendeletéből:
„Életem egyik: főfeladatának tűztem ki, hogy orvosi működésemmel a szenvedő emberiségnek szolgálatot tegyek és ez által a jó Istennek tetsző dolgokat cselekedjem. Az Úr Isten kegyelméből évek hosszú során át napról-napra dolgoztam kórházamban, tehetségemhez képest segítve beteg embertársaimon. E munkám volt forrása számtalan kegyelemnek és sok lelki örömnek, amely a magam és családom minden tagjának lelkében uralkodott. Azért, mint életemben mindig, e helyen is mély hálát adok a Teremtőnek, hogy az orvosi pályára hívott. Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallót csodálatos buzgósággal ajándékoztad meg, hogy a szegényeken és betegeken segítsen, családja iránt pedig a hűséget és a szeretetet gyakorolja. Az ő közbenjárására add, hogy szükséget szenvedő testvéreinknek mi is segítségére legyünk, és éltünk folyamán minden körülmények között állhatatosan szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

P. Kovács Kalliszt ofm 

Részletesebben itt lehet olvasni a szegények orvosárról.

Nincsenek megjegyzések: