vasárnap, november 19, 2017

Szerzetes találkozó „Kiengesztelődés!” – mottóval


„Kiengesztelődés!” – mottóval 2017. november 18-án nagyszerű lélekemelő- építő, a borongós idő ellenére derűs hangulatban zajlott le az őszi szerzetes találkozó Esztelneken.

A találkozó fő színhelye a Nagy Mózes általános iskola volt, valamint a Ferences Kolostor és templom.

A találkozó moderátorai a Jezsuita atyák voltak, házigazdák a ferencesek.

Résztvevők (31 személy) az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, a Szociális Testvérek Társasága, a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek, a Piaristák, Pálosok, Jezsuiták és Ferencesek voltak.
Jöttek Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Brassóból, Árkosról, Székelyudvarhelyről, Csíksomlyóról, Csíkszentdomokosról, Gyergyószentmiklósról, Kézdiszentkeresztről és helyből, Esztelnekről.

A találkozó mottója a „kiengesztelődés” volt. Ennek mozzanatait mélyítettük el az ima, a páros beszélgetés és közösségi megosztás révén. Mozzanatai (1) – megállni, (2) – kimondani, de nem ítélkező vagy racionalizáló módon, (3) – velem érzés - a - szimbólum, - b - test, // (4) -  VELE (Istennel) érzek, (5) – érzékenység, küldetés.

Ezt követte a kötetlen beszélgetés keretében elfogyasztott ebéd a kolostorban, majd a kiértékelő és befejezésül a nem rég felújított templomban bemutatott szentmiseáldozat. és az Úrral való egyesülés a szentáldozásban.

Jó volt együtt lenni és együtt járni a kiengesztelődés útját, s végezni a kiengesztelődés imáját!

fr. Szilveszter ofm

A képes beszámoló ide kattintva látható.

Nincsenek megjegyzések:

Azok, akik a jövedelmi adójuk 3,5%-át…

Azok, akik a jövedelmi adójuk 3,5%-át fel szeretnék ajánlani az esztelneki ferences kolostor vagy az esztelneki plébánia templom részére, ...