Oldalak

hétfő, március 20, 2017

Március 20.: 3. nagyböjti hét hétfő - Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

2Sám 7,4-5a.12-44a.16   Zsolt 88  Róm 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a vagy Lk 2,41-51a

"Az Úr irgalmáról énekelek örökkön örökké." (Zs 88,2)

Istenről énekelni igazán lélekemelő. Ahogyan a mai nap zsoltára szólít meg a Biblia lapjain, úgy csendül meg bennünk is az Urat dicsérő dallam akkor, ha hagyjuk hangjait szárnyra kelni a szívünkben. Isten előtt kedves imádság ez. Bármilyen nehéznek, vagy éppen könnyűnek érezzük magunkat a mai napon, éppen itt van a dicséret ideje.

Személyes elmélkedésünk során gondoljunk arra, hogy a Szűzanya mily végtelen hálával és boldogsággal a szívében énekelte a Magnificat Hálaénekét mindazért, amit az Úr tett vele. Mikor megtudta az angyaltól, hogy méhében gyermeket fogant, szinte még felfoghatatlanul, de annál nagyobb örömmel ujjongott az ő szíve. Hálás volt azért, mert Isten őt kiválasztotta a Megváltó édesanyjának. Boldog volt, mert tudta, hogy a Mindenható felemeli mindazokat, akik benne bíznak. Mi is idetartozunk, mert hiszünk szeretetében és erejében.

Mi hogyan fogadjuk az Úr csodatetteit, amelyet cselekszik nap, mint nap az életünkben?

Forrás: nagyböjti és adventi levelező lista
Feliratkozni az üzenetek listájára a következő linken lehet: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet

Nincsenek megjegyzések: