Oldalak

szombat, december 03, 2016

December 3. szombat Emléknap: Xavéri Szent Ferenc áldozópapIz 30,19-21.23-26; Zsolt 146; Mt 9,35-10,1.6-8

Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz.

"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés."

Az adventi időben próbáljunk jó munkásokká válni, akik az Úr földjén dolgozunk és építjük az Ő országát a Szentlélek által. "Bárhol vetsz a földön, vetésednek esőben lesz része, és a föld termette kenyér ízes lesz és tápláló."

A Jóisten gondot visel ránk és szív ügyének érzi azt, hogy törődjön az Ő népével és nem engedi, hogy egy is elvesszen azok közül, akik Őt szeretik. A második gyertya az ókori zsidó népre utal, amely az igaz hit letéteményeseként várta
a Megváltó eljövetelét. Mi is összeszedett lélekkel és töredelmes szívvel várjuk a mi Megváltónkat, Jézus Krisztust, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Ő születését.

"A buzgóságban ne lankadjatok..." - mondja Jézus. Igyekezzünk a lelkünk táplálásával foglalkozni; járjunk el hajnali szentmisékre, imádkozzunk a családdal az adventi koszorú körül, végezzük el szentgyónásunkat és járuljunk szentáldozáshoz, ugyanis ekkor értjük meg igazán, hogy miért is jött közénk az Úr Jézus, és hogy az emberiség számára mekkora ajándék ez valójában. Ajándékozzuk meg Őt szeretetünkkel, imáinkkal, jó-cselekedeteinkkel és buzgóságunkkal.

"Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas."

Forrás: nagyböjti és adventi levelező lista

Feliratkozni az üzenetek listájára a következő linken lehet: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet

Nincsenek megjegyzések: