Oldalak

vasárnap, augusztus 14, 2016

Esztelneki Ferences Templom Hirdetése: Évközi 20. vasárnap és KÉRÉSE

Hirdetjük a kedves testvéreknek:

1.    Holnap, aug. 15-én van Nagyboldogasszony főünnepe, ekkor a szentmise du. 6-tól lesz.
2.    Kedden, szerdán és szombaton reggel ½ 8-tól lesz szentmise, csütörtökön és pénteken nem lesz szentmise templomunkban.
3.    Szombaton, aug. 20-án, Szent István király, főegyházmegyénk alapítójának főünnepén a szokásos perkői búcsú Kézdiszentléleken a Szent István szobornál való 10 órai gyülekezővel veszi kezdetét. Ezt követi a felvonulás a Perkőre, útközben elvégzik a keresztutat, majd déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise.

***

Mindannyian láthatjuk, hogy templomunk elég gyatra állapotban van, és nagyon rászorul a felújításra. Ha Isten is megsegít, akkor nemsokára elkezdjük a felújítási munkálatokat. E munkálatokhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumából kértünk támogatást. A kért összeg egyharmadát meg is kaptuk, ami természetesen nem futja a teljes külső és belső felújítási költségekre. 
Korábban többen is mondták, hogy szívesen adakoznak a templom javára, ha hozzá kezdünk a felújításhoz.
Hát elérkezett az idő, hogy ezt megtegyük, ezért kérem a kedves testvéreket, anyagi lehetőségeikhez mérten támogassanak bennünket, hogy valami nagyon szépet hozhassunk ki templomunkból Isten dicsőségére, lelkünk üdvére és a falu örömére.
Adományukat az elkövetkező vasárnapokon a kórus alatt lévő perselybe helyezhetik el, vagy személyesen adhatják át a sekrestyében, illetve a kolostorban, ahol az adakozók nevét följegyezzük és megörökítjük az utókor számára.
Ha valaki szponzorokat tudna keresni e cél támogatására, azt is örömmel vennénk. Természetesen a pénzbeli adományok mellett majd el kell a fizikai segítség is és nem utolsósorban az ima is, hogy kitűzött célunkat megvalósíthassuk.
Én bízom benne, hogy Isten segítségével és a segíteni akaró, jó szándékú emberek összefogásával sikerülni fog.

Nincsenek megjegyzések: