Oldalak

szombat, december 05, 2015

Adventi gondolatok: December 5. szombat - Jézus hatalmat ad tanítványainak a betegségek és a bajok gyógyítására

Izajás próféta szerint a betegségektől való szabadulás a messiási ország beköszöntének és megvalósulásának jelképe. A Messiás pedig azért jött, hogy lerombolja a sátán országát (Mt 8,29), magára vegye az emberiség betegségeit (Mt 8,17), azaz megszüntesse a bűn végzetes következményeit. Amikor tehát Jézus apostoli feladatra küldi tanítványait, nem orvosi gyakorlatra buzdítja őket, hanem a messiási ország jelenvalóságának hirdetésére és a bűn elleni harcra.

A messiási birodalom titokzatos, láthatatlan módon jelen van életünkben. De jelen vannak a világban a sátáni erők is, amelyek el akarják pusztítani életünket. Ezért az apostolok kései utódaként nekünk is feladatunk, hogy tanúságot tegyünk a messiási ország titokzatos jelenvalóságáról, és feladatunk annak hirdetése is, hogy Jézus erejében megszabadulhatunk bűneink betegségéből.

Mai szentmiseáldozatunkban ehhez a munkához kérjünk Istentől erőt, hogy valamennyien jó tanúságtevőkké válhassunk, azáltal, hogy válogatás nélkül szeretjük „az embert”, nem szóval, és nem érzelmi lángolással, hanem apostolkodó, jótettekre kész szeretettel.

Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8 - Mt 9,35. 10,1. 6-8

Nincsenek megjegyzések: