Oldalak

kedd, március 17, 2015

„Ébresszétek fel a világot!” Avagy, a Csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobrának másolata Esztelnekre „látogat”

A Csíksomlyói kegytemplomban, 2014. szeptember 14-én egyházmegyénk főpásztora, Jakubinyi György érsek atya megnyitotta a jubileumi Mária-évet, a kegyszobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából.

Mindannyiunk előtt ismerős, hogy milyen nagy jelentősége van, hogy milyen nagy fontossággal bír a csíksomlyói kegyhelyen őrzött „Csodatevő, segítő szent Szűz”-nek a szobra, székely népünk és a világon szétszóródott magyarok életében.

Én magam is tapasztalhattam, ameddig Csíksomlyón voltam, hogy a Boldogságos Szűzanyába vetett bizalom, az iránta érzett szeretet és tisztelet, milyen nagy lelki erővel és reménnyel töltötte el mindazokat, akik a kegyhelyre zarándokoltak, a kegyszobor előtt imádkozva, a Szűzanya oltalmát kérték és szentségekhez járultak.

Eme tapasztalatból született az a gondolat, hogy a jubileumi Mária-év kapcsán, a Csíksomlyói 500 éves Segítő Szűzanya kegyszobrának másolata Esztelnekre „látogasson” a 265 éves Esztelneki Madonna „szülőföldjére”. Örvendek, hogy e gondolat megvalósításától nem zárkóztak el a kegyszobor őrei, a somlyói ferences testvérek, sőt testületileg kísérik majd Esztelnekre. Hálás köszönet érte.

A megfontolásnak egy másik oka az volt, hogy a jubileumi év keretében, ha a kegyszobor másolatának segítségével is, de azon személyek is közelebb kerülhessenek a „Csodatevő, segítő szent Szűz”-höz, és oltalmát kérhessék, akik valamilyen oknál fogva innét Felsőháromszékről nem tudnak Csíksomlyóra zarándokolni.

S végül a megfontolás harmadik oka a Szentatyához és a Megszentelt élet évéhez kötődik. Ezzel kapcsolatosan a Szentatya, Ferenc pápa mondta a tavaly a szerzeteseknek: „Ébresszétek fel a világot!”
Szeretném remélni, hogy a Segítő Szűzanya Felsőháromszéki, Esztelneki „látogatása” szerepet fog játszani ebben az ébresztgetésben, és sokak szívében megerősödik az igaz hit, a biztos remény és a tökéletes szeretet, s ennek következtében rádöbbennek arra, hogy ebben a sötét, önző világban lehet másképp is cselekedni, lehet másképp is élni, mégpedig úgy, hogy életünk Isten dicsőségét, embertársaink javát és lelkünk üdvét szolgálja.

Szeretném remélni, hogy sokak lelkében újra lángra lobban az ősi, tiszta Mária tisztelet. Az a Mária tisztelet és szeretet, amely jellemezte a Háromszéki „szentföld” lakóit, akik 1921 decemberéig, az esztelneki ferences templom leégéséig, az Esztelneki Madonnához, ide jöttek segítséget, s oltalmat kérni a maguk, s szeretteik számára, ahhoz az Esztelneki Madonnához, amelynek szobrát ma Futásfalván őrzik, s amelynek hátoldalán ez van fölírva: Esztelneki Madonna, 1750.

Az Esztelneki Madonnához jöttek, mert meg voltak győződve arról, hogy a kereszt lábánál álló Mária, a fájdalmak asszonya egyben a hit asszonya is, aki ott a legsötétebb és leg kétségbe ejtőbb helyzetben is, „hite által meglátja az új jövő születését, és reménnyel várja Isten holnapját… Isten holnapja Mária számára a húsvét hajnala, a hét első napjának virradata… Jézus sírjában az egyetlen égő lámpás az anya reménye, amely ebben a pillanatban az egész emberiség reménye is egyben” – mondja a Szentatya, Ferenc pápa.

E hosszú bevezető után el szeretném mondani, hogy az Esztelneki Mária köszöntőre 2015. március 24-én, kedden kerül sor, az Esztelneki Ferencrendi Templomban, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat a közelebbi és a távolabbi településekről, akik a Boldogságos Szűzanyát tisztelik, szeretik és oltalmát kérik.

A Mária köszöntő program a következő képen alakul:

16 óra: A kegyszobor másolatának ünnepélyes fogadása és imaóra, amit a jelenlévő hívek és zarándokok végeznek.
16 óra: Szentgyónási lehetőség lesz
17 óra: Ima óra – végzik a szerzetesek
18 óra: Ünnepi szentmise – fr. Urbán Erik ofm Csíksomlyói kegytemplom igazgatója
19 óra: ünnepélyes rózsafüzérvégzés és gyertyás körmenet, majd áldás és elbocsátás.

fr. Szilveszter ofm 

Nincsenek megjegyzések: