Oldalak

szombat, augusztus 16, 2014

A fiatalok vegyenek részt aktívan és nagylelkűen a plébánia életében – a pápa beszéde az ázsiai fiatalokhoz

Ferenc pápa emlékeztetett Péter szavaira, amelyeket a Tábor-hegyen mondott Jézus színeváltozásakor. Ebben a hatalmas gyülekezetben, amelyben jelen vannak egész Ázsia keresztény fiataljai, megérezzük Jézus megdicsőülését, aki jelen van Egyházában, amely minden nemzetet, nyelvet és népet magához ölel. Jézus jelen van a Szentlélek erejében, aki megújítja a dolgokat.

Ahogy az Úr visszatükrözi dicsőségét a vértanúk hősies tanúságtételében, arra is vágyik, hogy dicsősége visszatükröződjön a ti életetekben és rajtatok keresztül megvilágosítsa e nagy kontinens életét. Krisztus arra hív benneteket, hogy azokat a dolgokat lássátok az életben, amelyek igazán számítanak. Azt kéri, hogy járjatok e világ útjain és kopogtassatok mások szívének ajtaján, és hívjátok őket, hogy fogadják be életükbe.

Az ázsiai fiatalok e nagy találkozója lehetővé teszi, hogy meglássuk: az Egyház arra kapott meghívást, hogy Isten örök tervében legyen és olyan világot építsen, amelyben mindenki békében és barátságban él együtt, legyőzve a korlátokat, felszámolva a megosztottságokat, elutasítva az erőszakot és az előítéletet. Az Egyház az egység csírája az egész emberi család számára. Krisztusban minden nemzet és nép az egységre kapott meghívást, amely nem pusztítja el a sokszínűséget, hanem elismeri, kibékíti és gazdagítja azt.

A világ lelkülete nagyon messze van ettől a felfogástól és tervtől! Az önzés, az ellenségeskedés és az igazságtalanság nemcsak körülöttünk, de saját szívünkben is él. Jelen vannak társadalmainkban a növekvő különbségek szegények és gazdagok között; a gazdagság, a hatalom és az élvezetek bálványimádásának jelei, amelyeket az emberek életükben nagy árat fizetve szereznek meg. Sokan, mégha nagy anyagi gazdagság is veszi körül őket, lelki szegénységtől, magánytól és néma elkeseredettségtől szenvednek. Úgy tűnik, mintha Istent eltüntették volna erről a horizontról. A lelki elsivatagosodás terjed az egész világon. A fiatalokat is sújtja, elrabolva tőlük a reményt és sok esetben az életet is.

Mégis ebbe a világba kell elmennetek, hogy hirdessétek a remény és Jézus Krisztus evangéliumát. Jézus Lelke új életet hozhat minden ember szívébe és átalakíthat minden helyzetet, még azokat is, amelyek láthatólag reménytelenek. Arra kaptatok meghívást, hogy ezt az üzenetet osszátok meg kortársaitokkal az iskolában, a munka világában, a családjaitokban, az egyetemen és közösségeitekben. Abból a tényből fakadóan, hogy Jézus feltámadt a halottak közül, tudjuk, hogy „örök életet adó igéi” vannak (János 6,68). Szavainak pedig hatalma van, hogy megérintsenek minden szívet, legyőzzék a rosszat a jóval, megváltoztassák és megváltsák a világot. A keresztség, a bérmálás, az Eucharisztia szentségén keresztül Jézus belépett szívünkbe, hogy tanúságtevőivé tegyen minket a világban.

Készen álltok, hogy „igent” mondjatok? Készen álltok? – fordult a Szentatya a fiatalokhoz, akik kórusban, lelkesen válaszoltak. Három javaslatot tett arra, hogy hogyan lehetnek hiteles és örömteli tanúságtevői az Evangéliumnak.

Az első: Bízzátok magatokat az erőre, amelyet Krisztus ajándékoz nektek szava igazságában és kegyelme erejében! A halálból az életbe való átmenetében lettetek megkeresztelve és a szívetekben élő Szentlélek erejében megbérmálva. Soha se kételkedjetek spirituális erejében!

A második: Maradjatok közel az Úrhoz a mindennapos ima által. Lelke segítsen nektek megismerni és megvalósítani az Atya akaratát. Merítsetek örömet és erőt az Eucharisztiából. Szívetek legyen tiszta és a jó irányba hajló a bűnbánat szentségéhez járulás rendszerességén keresztül. Azt szeretném, ha részvételetek a plébániátok életében aktív és nagylelkű lenne.

Végül a harmadik: az Evangélium világosságával ellentétes sok fény közepette, a pápa azt kívánta a fiataloknak, hogy gondolataikat, szavaikat és cselekedeteiket mindig vezesse Krisztus szavának bölcsessége és igazságának ereje. Továbbá ne féljenek válaszolni a papi és a szerzetesi élet hivatására – zárta az ázsiai fiatalokhoz szóló beszédét a Szentatya.

(sv)

Nincsenek megjegyzések: