Oldalak

csütörtök, november 28, 2013

Napi gondolatok: „Nem kívánok a földön egyebet, minthogy szegény ferencesként vezekeljek…”

MARCHIAI SZENT JAKAB ofm (1394-1476) emléknapja
A kép forrása
Marchia tartomány Monteprandone helységében született, keresztneve Domonkos volt. Perugiában jogi és orvosi tanulmányokat végzett, majd 1415-ben belépett a Ferenc-rendbe. Ott a Jakab nevet kapta. Az Assisi melletti Carceri-ben végezte a noviciátust, majd Firenzében tanult teológiát.
1422-től élete végéig legfontosabb feladata az igehirdetés volt. Az első években Toszkána, Umbria és Marchia tartományban, később Kelet- és Közép-Európában működött. Sokszor prédikált a szabadban, mert a templomok nem tudták befogadni a nagyszámú hallgatóságot. Küzdött Itáliában a fraticellik ellen, s Európa több országában a különböző eretnekségek ellen. Igen szigorú böjtöt tartott évtizedeken át, úgyannyira, hogy Szent Bernardin kérte, mérsékelje szigorát. Jakab sok bűnöst és tévhitűt vezetett vissza Istenhez, az igaz hitre.

A pápák megbízásából háromszor járt Magyarországon. 

Barátjának, Kapisztrán Szent Jánosnak művét folytatta, mint a törökök elleni harc hirdetője. Szegeden is működött, itt egy ideig gvárdián volt. Sokat fáradozott rendje szigorúbb irányának, az obszerváns mozgalomnak felvirágoztatásán.
Egy időben a pápa legátussá nevezte ki az összes eretnekségek megtérítésére. Felajánlották neki a milánói érseki széket. Azt mondta: „Nem kívánok a földön egyebet, minthogy szegény ferencesként vezekeljek, és mindvégig vezeklést prédikáljak.” S nem fogadta el az érsekséget. Nápolyban halt meg 1476. nov. 28-án. A nép már életében szentnek tartotta, de hivatalos szentté avatása később, 1726-ban történt.
Marchiai Szent Jakab tanítása Isten igéjéről: „Ó, Istennek drága és szentséges szava! Te világosítod meg a hívők szívét; te üdíted fel az éhezőket; te vigasztalod meg a megtörteket; te termékenyíted meg minden jóval a lelkeket és minden erénnyel virágzóvá teszed őket. Te ragadod ki az ördög torkából a lelkeket, a gonoszokat igazzá teszed és a földieseket mennyeiekké formálod.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Jakabot az Evangélium kiváló hirdetőjévé tetted a lelkek javára és a bűnösök megtérítésére, hogy őket a bűnök éjszakájából az erények fénylő ösvényére vezessed. Közbenjárására fordíts el minket minden bűntől, és add meg nekünk az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Nincsenek megjegyzések: