Oldalak

péntek, október 18, 2013

Napi gondolatok: Szent Lukács evangélista

Október 18-án Szent Lukácsról emlékezik meg az egyház. A hagyomány szerint Szent Pál útitársa volt missziós útjain; mestere halálát követően Egyiptomban és Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül őt tartják az Apostolok Cselekedetei szerzőjének is. 
Szent Lukács két szentírási könyv – egy evangélium és az Apostolok Cselekedetei – szerzője, ennek ellenére alig tudunk valamit róla.
A kolosszeieknek írt levélből ismerhetjük eredeti foglalkozását, minthogy Szent Pál ezt írja: „Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos” (Kol 5,15). Szent Pál Timóteusnak írt leveléből tudjuk, hogy Lukács a fogságban és vértanúsága előtt is ott volt az apostol mellett: „Démász elhagyott a világ kedvéért és Tesszalonikába ment, Krescensz Galáciába, Titusz meg Dalmáciába. Csak Lukács van velem” (2Tim 4,11). 

A hagyomány szerint Lukács Szent Pál vértanúsága után Achaiában, Dél-Görögországban működött püspökként, majd Patara városában ő is vértanú lett.

Minthogy megtérése előtt művelt pogány orvos volt – az orvosok és kórházak, fürdők védőszentje lett. Az ő nevét viseli a budai Szent Lukács gyógyfürdő és kórház; szobra az épület homlokzatán látható.
Az Apostolok Cselekedetei egyes részletei alapján feltételezhető, hogy Lukács Antióchiában nőtt fel és orvosként is ott működött. A pogány ifjú Barnabás és Pál tanítványaként ismerkedhetett meg az evangéliummal, majd a Szentlélektől vezérelve útra kelt, hogy utánajárjon mindannak, amit Krisztusról hallott. Találkozhatott Máriával, az egykori tanítványokkal, gyógyult betegekkel, vakokkal, talán Lázárral is.

A valószínűleg már Szent Pál mellett működve gyűjtött anyagból állította össze az evangéliumot. Lukács evangéliumát az ökör jelképezi, minthogy Zakariás áldozatával kezdődik. Mária életét, Jézus gyermekkorát evangéliumában Lukács mondja el a legrészletesebben. Talán ebből támadt az a hagyomány, hogy Lukács festő is volt, és megörökítette a Szűzanya képét. Számtalan ősi, ókori, koraközépkori Mária-képről állítja a legenda, hogy Lukács alkotása (például a római S. Maria Maggiore és a czestochowai Szűzanya képéről). A hagyományból következően régebben a festők is patrónusként tisztelték.

Lukács evangélista ünnepét október 18-án üli az egyház. A római naptárban a XIX. század óta szerepel.

Szent Lukács evangélista

Nincsenek megjegyzések: