Oldalak

szombat, szeptember 07, 2013

Könyörgés Szíria és a világ békéjéért - Csíksomlyó

Kedves Testvérek, a béke kiáltása szálljon a magasba, hogy eljusson mindenki szívéhez; az egymással szemben álló felek tegyék le a fegyvert, s igazságosságban és szeretetben szőjék újra az emberi együttélés békés szálait.
Ezért Máriának, a Béke Királynőjének közbenjárását is kérve, Rómában, a Szent Péter téren, a Szent atyával és a világ számtalan felekezetű templomában és mecsetében összegyűlt embertársainkkal együtt, egy szívvel egy lélekkel imádkozzunk Istenhez, a béke Urához, hogy fordítsa magához szívünket, tegyen mindannyiunkat a béke szószólóivá, adjon békét Szíriának és az egész világnak.

1. Hogy egyházad, amelyet minden népből és nemzetből gyűjtöttél össze a Szentlélek által, szentül és makulátlanul éljen, mindenkit megtérésre indítson, az eucharisztiához vonzzon, és békédet eredményesen árassza ki a világra.

2. Hogy a népek vezetői, és akik a közhatalmat gyakorolják, legyőzzék a kevélységet, a gőgöt és az emberiséget megosztó érdekeket, nagy bölcsességgel, állhatatosan dolgozzanak együtt az egység és a béke javára, különösen ott, ahol a háború veszélye fenyeget.

3. Hogy minden ember a béke és a testvériség vágyától indíttatva becsülje egymást, le tudja győzni a türelmetlenséget és a megkülönböztetés minden fajtáját.

4. Hogy akiket háborúk vagy viszályok sújtanak, jóakarattal meg tudják szüntetni az ellentéteket, békében és igazi szabadságban az élet örömét élvezzék. 

5. Hogy a Béke Királynőjének közbenjárására, Isten, a mi mennyei Atyánk elárassza a béke nagy ajándékával a szíriai nemzet és a világon jelen lévő minden konfliktusos és erőszakos helyzetben élő ember szívét. 

6. Hogy a Béke Királynőjének segítségével az erőszakra, a konfliktusra és a háborúra, a párbeszéd, a kiengesztelődés és a szeretet erejével tudjunk válaszolni.

7. Hogy fáradozásaink révén a családban, a társadalomban, az egyházban, minden szeretet iránt nyitott szívvel, embertestvéreinkkel együtt szüntelenül keressük és munkáljuk a békességet.

Könyörögjünk! Kérünk, Urunk, a Béke Királynőjének közbenjárására hallgasd meg kegyesen imádságunkat; add, hogy türelemmel, szeretettel hordozzuk egymás terhét, és serényen, egy szívvel-lélekkel szolgáljuk a békét. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: