Oldalak

szerda, július 03, 2013

Újraválasztották a szentföldi ferencesek vezetőjét


Foto: 2010-es jeruzsálemi felvétel – fr. Szilveszter
A ferences rend miniszter generálisa, Michael Perry bejelentette, hogy az Apostoli Szentszék beleegyezésével a rend generális definitóriuma további három évre szentföldi kusztossá választotta az olasz Pierbattista Pizzaballát.

A ferencesek 1217-ben megtartott nagykáptalanján 11 tartományba szervezték a rendtagokat, ekkor alakult meg a szentföldi rendtartomány is, melynek a XIII. században már 12 kolostora volt Jézus szülőföldjén. A több országra kiterjedő szentföldi rendi egységnek sokrétű feladatai vannak.


Ötven rendházban 285 – a világ minden részéből származó – ferences teljesít szolgálatot. A pápa megbízásából őrzik és gondozzák a Jézus életével kapcsolatos szent helyeket, zarándokházakat, iskolákat, árvaházakat, plébániákat, lelkipásztori központokat, felsőoktatási intézményeket, tudományos intézeteket működtetnek, valamint karitatív tevékenységet végeznek. Nagy figyelmet szentelnek a különböző keresztény és nem keresztény vallások közötti párbeszéd ügyének. A pápák a 13. századtól fogva mind a mai napig különösen nagyra értékelik a ferencesek töretlen és gondos szentföldi misszióját, amit a rend a missziók gyöngyszemének tart.A Kusztos a Csíksomlyói Segítő Szűzanyával - 2010
A kusztódia, vagyis őrség joghatósága Izraelre, Palesztinára, Jordániára, Libanonra, Szíriára, Egyiptom egy részére, Ciprusra és Rhodosz szigetére terjed ki, és munkáját a világ számos országában a ferences provinciák keretében működő úgynevezett szentföldi komisszariátusok segítik.
A kusztos feladata összehangolni és irányítani a szent helyekre érkező zarándokok fogadását, lelki gondozását. A Közel-Keleten a keresztények mindenhol kisebbségben vannak. Az ő támogatásuk és a szent helyek fenntartása, gondozása és látogathatóságának biztosítása minden keresztény felelőssége. A szentföldi keresztények segítésének hatékony módja az anyagi támogatás mellett a szentföldi zarándoklatok szervezése, ugyanis ez munkalehetőséget és bátorítást jelent számukra.

A kusztódia területén működő 285 ferences közül 174-en tagjai e provinciának, 111 szerzetes más
A Kusztossal való találkozónk
rendtartományok tagjaiként végzik szolgálatukat a kusztos irányításával. Egy-egy ilyen szolgálat évtizedekig is tarthat. A szentföldi ferencesek jelenleg 32 nemzetet képviselnek. A legnépesebb csoportok: arab anyanyelvűek (66 fő), olaszok (61), angol anyanyelvűek (54) és spanyol ajkúak (50).

Pierbattista Pizzaballa 1965-ben Bergamo közelében született. 1990-ben szentelték pappá és 1999 óta tagja a szentföldi kusztódiának. Felsőbb tanulmányait Rómában, a ferencesek pápai egyetemén és a jeruzsálemi ferences biblikus intézetben végezte. Mielőtt 2004-ben először kusztossá választották, a héber nyelv professzora volt a ferencesek jeruzsálemi biblikus és régészeti intézetében, valamint lelkipásztori munkát végzett a héber nyelvű izraeli katolikusok körében.

Szerdahelyi Csongor
Ferences SajtóközpontA fenti írással kapcsolatos képek:


 

Nincsenek megjegyzések: