Oldalak

szombat, július 20, 2013

Napi gondolatok: Az Úr virraszt értünk, az Úr cselekszik értünk... Kiv 12,37-42; Mt 12,14-21

„Ez az az éjszaka, amelyen a Úr virrasztott, hogy kihozza őket Egyiptom földjéről.”

Az Egyiptomból való szabadulás a sugalmazó Szentlélek szerint előképe a keresztségben történő szabadulásnak, és a bűnök fogságából történő minden későbbi szabadulásnak.
„Ez az az éjszaka...” A te éjszakád, testvérem, amikor semmit sem láthatsz a világból, önmagadból, elhagyott előző életedből és a jövendőből.

Ha hiszel Jézus Krisztusban és az ő Atyjában és a Szentlélekben, akkor bármilyen sötétség szakad rád, ne essél kétségbe. Tudd, hogy Isten most ment ki téged a régi világból. Csak vele törődj, csak őt dicsőítsd, csak neki add át magad. Ne fordítsd fejedet az elhagyott világ felé, és ne kutasd a jövőt.
Ezt a szabadulást nem neked kell végbevinned. Neked csak az Istenre való tökéletes ráhagyatkozás a feladatod. Ilyen lesz a legvégső szabadulás is, haldoklásod sötét éjszakája. De azt előbb kell begyakorolni. Pontosabban nem a halált, vagyis az átmenetelt kell begyakorolni – azt lehetetlen is lenne –, hanem a szabadító Istenre való teljes ráhagyatkozást. Ebben a nagy éjszakai szabadulásban nem lesz semmi másod, semmi útravalód, csak a kovásztalan Kenyér: az Úr eucharisztikus jelenléte.
Volt e már életedben ilyen éjszaka? Ha nem, akkor még valamiképpen Egyiptomban vagy, ahonnét a magad erejéből kivonulni képtelen leszel. Ne akarj tanító lenni az Egyházban, amíg ehhez az éjszakához nem volt semmi közöd. Csak az ezzel az éjszakával megjelölt lélek ismeri Istent, az embert, a világot olyan ismerettel, amelyet könyvekből megszerezni nem lehet, csak ennek az éjszakának a leple alatt, a minden emberi támaszt nélkülöző bizalom árán találkozhatsz a fölötted virrasztó Istennel.

Életünk legnagyobb eseménye ez az éjszaka, amikor a szabadító Istenre bízzuk magunkat egészen. Az Úr virraszt értünk, az Úr cselekszik értünk...
Ha már áthaladtál ilyen éjszakán, akkor arra ügyelj, hogy soha többé el ne felejtsd, hanem ünnepeld meg mindaddig, amíg el nem jön érted az Úr, hogy utolsó éjszakádon magával vigyen.

fr. Barsi Balázs ofm

Nincsenek megjegyzések: