Oldalak

vasárnap, június 09, 2013

Példaképeink: "Az idők a dolgozók szentje után kiáltanak..."

Június 9. TALBOT MÁTÉ alkalmi munkás, Ferences Világi Rendből  (1856-1925)

A kép forrás helye itt érhető el
A Máté név rövidített formája: Matt. Teljes formája: Matthew*.
Története nem a szokványos „szentek élete”. Dublinban született egyszerű munkáscsaládból. A 12 gyermek közül ő a harmadik. Apja, testvérei életmódja olyan, mint a hasonló helyzetűeké: alkalmi munkából élnek, amit keresnek, el is isszák.

Matt kikötőmunkás apja mellett kifutófiúként már 12 évesen rászokott az ivásra. A testvérek anyjuknak heti 1 shillinget adtak, a többit elitták. Matt érezte, hogy nem jól van ez így, de nem tudott megváltozni. Ám ez mégis bekövetkezett 28 éves korában. Egyik szombat reggelen egy fillér nélkül ott ácsorgott a kocsma előtt, várva, hogy valaki behívja és fizet helyette. De nem akadt ilyen jó barát. Ekkor kiábrándulva hazament, anyjának bejelentette, hogy leteszi az esküt (a megtartóztatásra) a Szent Kereszt kollégiumban. Meg is tette, elvégezte gyónását és áldozását is.

Az eskü három hónapra szólt. Nehezen, de kitartott. A mindennapi szentmise, szentáldozás adtak hozzá erőt. Utána egy évre, majd egész életre letette az esküt. A kegyelem munkáját bizonyára elősegítette, hogy tisztaéletű volt és nem hagyta el az imádságot s a vasárnapi szentmisét gyermekkorától kezdve. Hogy a bűnre vivő alkalmat elkerülje, munkája után rendszeresen a templomba ment imádkozni. Vasárnaponként pedig több szentmisén is részt vett. Igen tisztelte a Szűzanyát, naponta elmondta a teljes rózsafüzért. Lelkiatyja tanácsára belépett a ferences III. rendbe. Becsülettel végezte munkáját, akár építkezésnél, akár fatelepen dolgozott. A szentmisére mindig tiszta ruhában és testtel ment. Ha társai sztrájkoltak, szolidaritást vállalt velük, de ilyenkor ő a templomba ment. Órák hosszat térdelt imádkozva. Keresetéből egy részt nővérének adott, aki gondját viselte (később 12 évig anyját is eltartotta), maga hat shillingből élt meg, a többit szeretetművekre adta. Egy évben pl., amikor már 3 fontnál többet keresett hetenként, 37 fontot adott a missziókra.

Halála életére jellemző: 1925, jún. 7-én, vasárnapi napon egyik templomból egy másik templomba menet összeesett az utcán. Egy domonkos páter odasietett, feloldozta, feladta neki a szent kenetet. Mire az orvos odajött, már halott volt. A mentő bevitte a kórházba: zsebében imakönyv, szentolvasó, testén pedig vezeklő lánc. Később derítették ki személyazonosságát. Egészen egyszerű temetésben részesült. Ferences III. rendi ruhában temették el. Hat évre rá megindították boldoggá avatási eljárását. VI. Pál 1971-ben ír zarándokoknak mondta: „Olvastam Matt Talbot életét: ideje, hogy szentté avassák. Én megteszem, ami tőlem telik.”

„Az idők a dolgozók szentje után kiáltanak, Isten népéből származó egyszerű példa után. Az ital átka modern betegség világszerte. Kábítószerek rombolják ezrek és ezrek idegeit, egészen vészes arányban a fiatalok között. Matt Talbot élete megmutatja, mire képes az imádság, erős akarat és a kegyelem.” (Szolgálat, 1975/4 számából.)

Imádság:
Istenünk, te tiszteletreméltó Mátét a szenvedély rabságából irgalmasan kiszabadítottad és szent életre vezetted. Add kegyesen, hogy erényeit követve egykor szerencsésen eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által.

KOVÁCS KALLISZT OFM

Nincsenek megjegyzések: