Oldalak

szombat, június 08, 2013

Napi gondolatok: Ebbe a tükörbe tekints mindennap, ó királynő és Jézus Krisztus jegyese...

PRÁGAI SZENT ÁGNES szűz, klarissza (1205-1282)
A kép forrása itt érhető el

Apja II. Ottokár cseh király, anyja Konstancia, III. Béla király leánya. Árpádházi Szt. Erzsébet unokanővére. Apja a még gyermek Ágnest eljegyezte Henrik, sziléziai herceg egyik fiával. Így Ágnes jövendő férje édesanyjának, Szent Hedvignek nevelő gondja alá került, s a trebnitzi cisztercita nővérek közt töltött három évet. Ez az idő döntő hatással volt jövő életére. Isten gondviselése úgy avatkozott be életébe, hogy jegyese egy vadászaton életét vesztette. Ekkor Ágnes hazakerült Prágába, ahol egy időre a premontrei nővérek között élt.

Apja ezután is több alkalommal férjhez akarta adni, - kérője volt II. Frigyes császár is -, ő azonban az Úr Jézust választotta jegyeséül. Vágyát, hogy szerzetes lesz, csak apja halála (1230) után tudta megvalósítani. Ekkor királynői öltözetét durva daróccal cserélte fel, s Szent Klára és Szent Erzsébet példáját követve elhagyta a királyi palotát s Prága külvárosában egy szegényes házban telepedett le, megosztva a szegények sorsát. A kisebb testvérek segítségével itt klarissza zárda épült, s a nővérek élére 1234-ben Ágnes került. A kolostor körül csakhamar kórházak, árvaházak, menhelyek, lepratelepek egész koszorúja létesült. Ágnes maga három kis templomot építtetett. A szeretetszolgálatban is buzgón tevékenykedett. A kisebb testvérek beajánlották Szent Kláránál, akivel bensőséges viszonyba került. Klárának négy, szeretettől sugárzó levele maradt ránk, melyeket Ágneshez intézett. Ágnes kolostora olyan vonzóerőt jelentett, hogy II. Ottokár legidősebb lánya, valamint előkelő nemesi családokból 12 leány kérte felvételét. Hamarosan újabb kolostorokat kellett alapítani.
Ágnes 1282-ben halt meg. Boldoggá avatására (IX. Piusz idejében) 1874-ben került sor, szentté pedig II. János Pál avatta 1989-ben.

Részlet Szent Klára 4. leveléből:
„Jézus, a dicsőség kisugárzása, az örök világosság tündöklése, és szeplőtelen tükör. Ebbe a tükörbe tekints mindennap, ó királynő és Jézus Krisztus jegyese; s benne szemléld folyton az arcodat. Kívül és belül így ékesítsd magadat az összes erények virágaival s öltsd magadra azokat a ragyogó ruhákat, melyek a legfőbb Király leányához és szűzi jegyeséhez illenek.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Ágnes szüzet a királyi pompa megvetése és a kereszt alázatos követése által a tökéletesség szűk ösvényére vezetted; add meg nekünk, hogy őt utánozva a mulandókat megvessük, és mindig az égieket keressük. A mi urunk Jézus Krisztus által.

KOVÁCS KALLISZT OFM

Nincsenek megjegyzések: