Oldalak

hétfő, június 03, 2013

„Isten sír a háború őrültsége láttán. A háború az emberiség öngyilkossága, amely megöli a szeretetet” – Ferenc pápa vasárnap reggeli homíliája

RealAudioMP3(előbbi hangszórók valamelyikére kattintva meghallgatható) Június 2-án, vasárnap reggel fél 10-kor Ferenc pápa szentmisét mutatott be a Szent Márta Ház kápolnájában mintegy 80 fős csoport számára, akiket Vincenzo Pelvi itáliai tábori püspök vezetett és aki koncelebrált a Szentatyával – tájékoztat róla P. Federico Lombardi SJ szentszéki szóvivő jegyzéke.

A csoport tagjai között volt az utóbbi 4-5 évben, főleg az afganisztáni békemisszióban elesett 24 olasz katona 55 hozzátartozója, a szertartáson továbbá kísérőikkel együtt részt vett a missziók során megsebesült 13 katona.

Olaszországban június 2-a a köztársaság ünnepe. „Jelentőségteljes nap”, ahogy erre Vincenzo Pelvi püspök emlékeztetett a pápát köszöntő szavaiban. Ezen a napon az ország kifejezi szeretetét, amellyel adós a katonák nagy családjának.

Homíliájában Ferenc pápa erőteljes szavakkal ítélt el minden háborút: a háború az emberiség öngyilkossága, amely megöli a szeretetet. A napi evangéliumot kommentálta (Lukács 7,1-10), amely a kafarnaumi századosról szól – olvassuk P. Lombardi jegyzékében.

„Az Úr meghallgatja mindenkinek az imáját” – Salamonét is a jeruzsálemi templom felszentelése napján, de mindegyikünk imáját meghallgatja – mondta Ferenc pápa, utalva Lukács evangéliumának arra a szakaszára, amelyben a kafarnaumi százados Jézushoz megy és kéri, hogy gyógyítsa meg szolgáját. A mi Istenünk ilyen – meghallgatja mindenki imáját. Nem névtelenül, hanem személy szerint minden egyes ember imáját meghallgatja. Istenünk egyaránt a nagyok és a kicsik Istene. A mi Istenünk személyes Isten, aki mindenkit szívvel meghallgat és szívből szeret – mondta homíliájában a Szentatya.

Ma halottainkért, sebesültjeinkért imádkozunk, annak az őrültségnek az áldozataiért, amit a háború jelent! A háború az emberiség öngyilkossága, mert megöli a szívet, megöli azt, ahol éppen az Úr üzenete van: megöli a szeretetet. A háború a gyűlöletből, az irigységből, a hatalomvágyból fakad, a még nagyobb hatalomra való vágyból ered.

A történelem során is sokszor láttuk, hogy a helyi problémákat, a gazdasági problémákat, a gazdasági válságokat a föld nagyjai háborúval akarják megoldani. Miért? Mert a pénz számukra sokkal fontosabb, mint az emberek. A háború éppen ezt jelenti: a pénz, a bálványok, a gyűlölet bálványainak hitvallása. Azé a bálványé, amely elvezet odáig, hogy megöld testvéredet, hogy megöld a szeretetet.

A pápa utalt Isten Káinhoz intézett szavaira, aki irigységből megölte testvérét: „Káin, hol van a te testvéred?” Ma is halljuk ezt a hangot: Isten, a mi Atyánk sír, sír őrültségünk miatt. Azt kérdezi mindnyájunktól: Hol van a te testvéred? A föld minden hatalmasának ezt mondja: Hol van a testvéred? Mit tettetek?

A pápa arra buzdította a híveket: imádkozzunk az Úrhoz, hogy távolítson el tőlünk minden rosszat, ismételve ezt az imát még könnyekkel, a szív könnyeivel is.

„Tekints ránk, Urunk, és légy irgalmas hozzánk, mert szomorúak vagyunk, tele aggodalommal. Nézz nyomorúságunkra és fájdalmunkra és bocsásd meg minden vétkünket”. Mert egy háború mögött mindig bűnök vannak: a bálványimádás bűne, az a bűn, hogy embereket kihasználnak, feláldoznak a hatalom oltárán. Fordulj felénk, Urunk, és légy irgalmas, mert szomorúak vagyunk, tele aggodalommal. Nézz nyomorúságunkra és fájdalmunkra.

„Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr meghallgat minket és valamilyen módon nekünk adja a vigasztalás lelkét. Ámen” – fejezte be vasárnap reggeli homíliáját Ferenc pápa.

A szertartás végén a hívek elmondták Boldog II. János Pál imáját, amelyet 1994. március 15-én írt Olaszországért.

Istenünk, Atyánk,
Dicsőítünk és hálát adunk neked.
Te, aki szeretsz minden embert és vezetsz minden népet,
kísérd el nemzetünk lépteit,
amelyek gyakran nehezek, de telve vannak reménnyel.
Add, hogy lássuk jelenléted jeleit,
és megtapasztaljuk szereteted erejét, amely soha nem fogyatkozik meg.
Urunk Jézus, Isten Fia és a világ Üdvözítője,
aki emberré lettél Szűz Mária méhében,
megvalljuk neked hitünket.
Evangéliumod legyen fény és erő
személyes és közösségi döntéseinkhez.
A te szeretet-törvényed vezesse el polgári közösségünket
az igazságosságra és a szolidaritásra, a kiengesztelődésre és a békére.
Szentlélek, az Atya és a Fiú szeretete,
bizalommal fohászkodunk hozzád.
Te, aki lelki mesterünk vagy, fedd fel előttünk Isten gondolatait és útjait.
Add, hogy az emberi eseményeket tiszta és mélyre hatoló tekintettel szemléljük,
hogy megőrizzük az életszentség és a civilizáció örökségét,
amely népünk sajátja.
add, hogy megtérjünk értelmünkben és szívünkben, hogy megújíthassuk társadalmunkat.
Dicsőség Neked Atyánk, aki mindent működsz mindenben,
Dicsőség Neked Fiú, aki szeretetből szolgánkká váltál,
Dicsőség Neked Szentlélek, aki elhinted ajándékaidat szívünkben,
Dicsőség Neked Szentháromság, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké,
Ámen.

A katonai püspökség egyházi közössége nápolyi kézművesek munkáját nyújtotta át a pápának. Az 50X40 cm-es terrakottából készült művészi alkotás munkás Szent Józsefet ábrázolja, amint a kis Jézusnak megmutatja ácsmestersége szerszámait. A gyermek Jézus kezében egy kosarat tart, amelyben a keresztre feszítés jelképei láthatók: szögek, egy kalapács és egy harapófogó.

A Szentatya, szokásához híven, a szertartás végén mindenkit személyesen köszöntött nagy szívélyességgel. A találkozó mintegy másfél órán át tartott.

(vm)

Nincsenek megjegyzések: