Oldalak

péntek, június 21, 2013

GONZÁGA SZENT ALAJOS szerzetes és hitvalló június 21.

Gonzága Szt. Alajos
GONZÁGA SZENT ALAJOS, Gonzága Ferdinánd őrgróf legidősebb fia, Castiglioneban született

Érdeklődése azonban más irányba vonzotta. Rangjáról lemondott és 1585 novemberében jezsuita újonc lett. Ragyogó tehetsége, jámborsága és szorgalma a legmagasabb vezetői reményeket ébresztették elöljáróiban. Főerénye a tisztasága és szigorú önfegyelme volt. Rendi kiképzését családi problémák zavarták meg. Öccse, aki átvette tőle az őrgrófságot, családi birtokvitába és házassági bonyodalmakba keveredett. Mint a család rangidős vezetője hazautazott és sikeresen rendezte a problémákat.

Rómában a nyomor és éhínség következtében 1590-91 telén kitört a pestis. Kispapok és tanárok is hősiesen ápolták és temették az áldozatokat. Pestisbetegek ápolása közben márciusban ő is megfertőződött. Betegségében megkapta a betegek szentségét. Betegsége hosszan elhúzódott, állandó láz kínozta.

A halál 1591. június 21-én, 23 éves korában váltotta meg szenvedéseitől. Édesanyja még megérte, hogy fiát 1605-ben boldoggá avatták. Szentté avatása 1726. december 31-én történt meg. Holtteste Szent Ignácnak, a rend alapítójának római templomában nyugszik. Az ifjúság és a pestisbetegek védőszentje.

Példája:
Hivatásodat kövesd minden körülmények közt!
Ehhez tisztázd a hívatásodat, bármi legyen is az.
Tényleg mi a hívatásod?
1568. március 9-én. Több hercegi udvarban nevelkedett, mert a család szándéka szerint az őrgrófi méltóságot kellett volna átvennie. Megtanulta a katonai ismereteket, apród lett, majd a spanyol fejedelmi udvarban szolgált.

A forrás itt érhető el.

Nincsenek megjegyzések: