Oldalak

csütörtök, május 30, 2013

Amit jó volna, ha a diákok tudnának Jézusról

jesus
Jézus szavahihetősége a keresztény hit központi eleme. Ha Őneki hihetünk, akkor bízhatunk abban, amit Istenről mondott beleértve például, hogy Isten a Szentháromság, ami három személyből áll: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

Minden Jézus szavahihetőségén áll vagy bukik.
Némelyek Jézusról úgy próbáltak képet alkotni, mint csupán egy jó tanítóról, aki bölcs erkölcsi tanításokat adott. Jézus azonban ennél tovább ment. Azt állította, hogy Ő a Szentháromság egyik személye, Ő Isten maga.
Ez egy ütős állítás, legyen akár igaz, akár hamis. Ha igaz, akkor Ő valóban az univerzum Ura és a keresztény hit igaz.
 
Mik az alternatívák? 1. Hazug volt, egy vallási sarlatán, aki tudatosan hamis állításokat közölt magáról.
2. Őrült volt, aki bár őszintén azt gondolta, hogy Isten, de becsapta önmagát.
3. Pusztán legenda volt, és egyáltalán nem is létezett.
Nézzük meg egyenként.

A hazug elmélet
Ha Jézus hazudott, akkor rossz ember volt, mivel nem a legjobb dolog szándékosan megtéveszteni az embereket a személyeddel kapcsolatban, és főleg arra buzdítani őket, hogy kövessenek (Lk. 5,11), és bátorítani őket, hogy imádjanak. (Mt. 28,17)
A probléma ugyanakkor az, hogy azok közül akik Jézus életét olvassák, senki sem gondolja azt, hogy egy rossz ember. Krisztus azt állítja magáról, hogy Ő “alázatos és szelíd”, és mi hiszünk neki; s nem vesszük észre, hogy ha csupán ember volna, épp az alázatosságot és szelídséget fedeznénk fel legkevésbé az ő mondásaiban – mondja C.S Lewis.

Az őrült elmélet
Mi van a második lehetőséggel? Jézus talán őszintén, de tévesen hitte, hogy Isten.Végül is sok ember állítja magáról, hogy Isten. Az elmegyógyintézetek tele vannak ilyesfajta emberekkel. A probléma ezzel a feltevéssel is pont az, mint amikor Jézust hazugnak tituláltuk: a jelleme. Akik ismerték és olvasták az életét, úgy hiszik, hogy Ő bölcs és felvilágosult.
Valóban, az erkölcsi tanításai mint például: szeresd az ellenségeidet, klasszikusként vannak elkönyvelve, és a történelem legfennköltebb kifejezései között van az erkölcsi értékét tekintve.
Olvassuk el a Hegyi Beszédet Máté evangéliumában, (5:1-10) és tegyük fel magunkban a kérdést, hogy valóban őrült ember szavai lehetnek-e ezek?

A legenda elmélet
Vannak emberek, akik azt állítják, hogy Jézus soha sem létezett, pusztán egy legenda, vagy ha létezett is, olyan sok legenda fonódott köré, hogy nem bízhatunk abban, ahogy az Újszövetség leírja életét és tanításait. Tömören kiemelek 3 okot, hogy ez miért nem igaz:
1. Az Újszövetségi Szentírást, amely a Krisztus halála utáni első nemzedéken belül íródott, amíg a szemtanúk még életben voltak. Ennek tükrében jobb forrásaink vannak Jézusról, mint a világtörténelem legtöbb híres alakjáról. A legkorábbi életrajzokat Nagy Sándorról Arrianus és Plutarch írta, halála után 400 évvel, de a történészek nem kételkednek abban, hogy Nagy Sándor létezett, vagy hogy alapvető információkkal rendelkezünk az életéről.

Mi több, az Újszövetség dokumentumai jobban tanúsítva vannak, mint bármely más antik mű. Több mint 5000 teljesen vagy részben fennmaradt kézirat található, amely Kr.u 500-nál hamarabb keletkezett. A másik legtöbb példányban fennmaradt antik mű Homérosz Iliász című eposza, amelyből 50 példány maradt fenn a keletkezés utáni 500 éves intervallumon belülről. Az Újtestamentum kéziratainak sokasága megengedi, hogy egymással szembeállítsuk őket, és biztosítsuk, hogy a megbízhatóan átadták nekünk, nagyon kevés eltérő olvasattal. Ez azt jelenti, hogy ezek megbízhatóan átadják az eredeti üzenetet és nem legendák halmaza, amely hosszú idő alatt felhalmozódott.

2. Názáreti Jézusról, Poncius Pilátusról és még akár keresztelő Jánosról is olvashatunk, a kor nem bibliai forrásaiból, ilyen példaként szolgálnak Iosephus Flavius zsidó történész írásai. (Kr. u 37-100) Más korai szerzők között szerepel, akik Jézusra és a korai keresztény közösségekre utalnak, ifjabb Plinius (Kr.u 61-112) és két római történész, Tacitus (Kr.u 56-117) és Suetonius. (Kr.u 69-122).

3. Ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az apostolok találták ki Jézus életét, halálát és feltámadását, ugyanolyan készséggel kell kimondanunk, hogy sok szörnyen fájdalmas halált, például élve megnyúzást, keresztre feszítést, megkövezést és lefejezést vállaltak egy olyan dologért, amiről tudták, hogy mítosz.
Ez és sok más indok tisztázza, hogy miért ,,nem merészkedett egy komoly tudós sem Jézus történelmietlenségét bizonyítani – vagy ha bármely szinten is vesszük nagyon kevesen próbálták, és ők sem tudtak egy sokkal erősebb, valóban teljes bizonyítékot hozni az ellenkezőjére.” – mondja a kimagasló történész, Michael Grant.

De ha Jézus nem volt hazug, őrült, vagy legendás alak, akkor késznek kell lennünk arra, hogy elfogadjuk annak, akinek mondta magát: az univerzum Urának.
C. S. Lewis ezt mondta Jézusról: „Döntened kell! Ez az ember vagy Isten Fia volt és most is az; vagy egy őrült, esetleg annál is rosszabb. Elhallgattathatod, mint egy bolondot; leköpheted és megölheted, mint egy megszállottat; vagy leborulhatsz az Ő lábai előtt és Uradnak és Istenednek hívhatod. De nem állhatunk elő azzal a gyakori butasággal, hogy Ő csupán egy nagy emberi tanító volt. Ezt a lehetőséget Ő nem hagyta meg számunkra. Nem hagyta meg, mivel nem állt szándékában.”
A szerző: Matt Frad /California/

matt-fradd

Matt Frad ausztráliai születésű és saját döntéséből katolikus. Miután egy mély megtérésben volt része a World Youth Day római rendezvényén 2000-ben, Matt arra kötelezte el magát, hogy másokat is meghívjon Jézus Krisztushoz és az Őáltala alapított Egyházhoz. Kanadában és Írországban dolgozik misszionáriusként, és több mint 10000 tinédzsernek és fiatal felnőttnek adta tovább az Evangélium örömhírét. Matt ugyanakkor az Egyházat is szolgálta ezen teljes idő alatt laikusként Ausztráliában, Írországban, Kanadában és Texasban Matt volt már vendég a BBC-n, az EWTN-n, az ABC-n és a Katolikus Kérdések élő műsorában (Catholic Answers Live), ahol megosztotta saját személyes történetét a bűnről, megtérésről és emberek megtérítéséről világszerte. Matt Dél-Kaliforniában él feleségével és 3 gyerekével, ahol hitvédelmezőként és szónokként dolgozik a Katolikus Kérdéseknél. (Catholic Answers) 

Nincsenek megjegyzések: