Oldalak

szerda, május 22, 2013

A hét szentje: Szent Rita – Arkadiusz Nocoń atya írása


Május 22-e Szent Rita özvegy nem kötelező emléknapja.
XIII. Leó pápa megfogalmazásában „Umbria legszebb gyöngye” a XX. század első női szentje, 1381 körül született Roccaporena-ban (Umbria tartomány, Olaszország), 1457. május 22-én halt meg Cascia-ban. 1627. október 1-én VIII. Orbán pápa boldoggá, 1900. május 24. XIII. Leó pápa szentté avatta. Ereklyéi Cascia-ban a Szent Rita szentélyben találhatók, a házassági válságban lévők, az élet terhei alatt roskadozók és a himlőben szenvedők védőszentje.

Rita születésekor szülei már éltes korúak voltak. Hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság előzte meg világrajövetelét. Noha szülei fiúgyermekért imádkoztak, amikor az Úr lánnyal ajándékozta meg őket, Isten különleges akaratát látták benne, annál is inkább, mert a gyermeket egészen kis korától kezdve csodás jelek kísérték. Amikor még csecsemő volt, egy alkalommal egy méhraj lepte be testét anélkül, hogy a legkisebb sebet is ejtették volna rajta. Egészen kisgyermek korától nagyon jámbor volt és már ekkor kolostorba akart lépni. Szülei azonban, akik bár vallásosak voltak, úgy határoztak, hogy férjhez adják Paolo Mancinihez, egy rátermett, vállalkozó kedvű és tehetős fiatalemberhez, aki első látásra alkalmasnak tűnt lányuk számára, az esküvő után azonban rendkívül erőszakossá és féltékennyé vált. Ahhoz, hogy Rita templomba mehessen, engedélyt kellett tőle kérnie.

Rita házasságuk tizennyolc éve alatt türelmesen viselt minden megaláztatást. Imáival és szelídségével pedig sikerült megszelídíteni férjét. A békés időszak azonban nem tartott sokáig, férjét ugyanis megölték. S bár megbocsátott a gyilkosoknak, újabb fájdalmas próbatétel várt rá. Két fia, az akkori szokásoknak megfelelően, bosszút esküdött apja haláláért. Mivel Rita nem tudta lebeszélni őket szándékukról, Istenhez fordult, hogy inkább vegye őket magához, minthogy beszennyezzék lelküket. Néhány hónappal később mindkettő egy tomboló járvány áldozatául esett. Harminckét évesen, teljesen magára hagyatva úgy döntött, hogy megvalósítja régi vágyát és kolostorba vonul. Fiatal korára való tekintettel azonban csak többszöri kérésre vették fel. Mivel olvasni nem tudott, a legalantasabb munkákra osztották be. Mindenki csodálta szigorú vezeklését és mély lelki életét. Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről, és arra kérte az Urat, hogy adjon neki egyetlen tövist abból, amely az ő testét megsebezte. Miután meghallgatásra talált, élete végéig, tizenöt éven keresztül viselte fején a fájdalmas és gyógyíthatatlan sebet.

* * *

Szent Rita a XX. század első női szentje. Azé a századé, amelyben a Gonosz olyan erővel támadta a házasság és a család alapjait és juttatta ezt az intézetet a legmélyebb krízisbe, mint még soha korábban a történelem folyamán. A XIII. Leó pápa által szentté avatott Rita alakja utat mutat a ma emberének a házassági és családi nehézségek leküzdéséhez: a megbocsátás útját. Ritának kevés oka lehetett volna a megbocsátásra: mindenekelőtt szülei iránt, akik házasságra kényszerítették, vagyis a megalázás éveire. Ma bármilyen fizikai vagy lelki kényszer alkalmazása esetén fel lehet jelenteni a szülőket.

Svájcban 1979 óta nem adhatnak fülest a szülők a gyereküknek, de még csak kiabálniuk sem szabad velük. A gyerekeket már óvodában tájékoztatják részletesen a jogaikról, és feljelentésre bátorítják őket, ha ilyen eset előfordulna velük. Az állam évenként tizenkétezer gyerek szülőjétől vonja meg a gyermekfelügyeleti jogot. Megesett egy alkalommal, hogy elvettek egy epilepsziás gyereket az anyjától, mert túlzottan gondoskodott róla.

Rita meg tudott bocsátani a férjének is. Nem esett kétségbe, nem menekült el a probléma elől, amikor férje erőszakossá vált. Harcolt a házasságáért, a családjáért, de mindenekelőtt férje üdvösségéért. Ma, a válások korában, néhány kisebb nézeteltérés és veszekedés után benyújtják a válókeresetet. És mi lesz az eredménye?

„A családom úgy össze van „ütve”, mint egy rántotta – meséli Elina Aberg, a svéd Zöldpárt ifjúsági tagozatának tagja. Van két nővérem, akikkel együtt közös az apánk, nekik azonban van még egy öccsük, aki az ő anyjuk fia. Anyámnak van egy fia korábbi házasságából. Anyám előző férjének, az öcsém apjának van két gyereke az előző feleségétől, ennek pedig van másik két gyereke az előző férjétől. Így tehát az öcsém apjának van öt gyereke, anyámnak négy, apámnak szintén négy, apám korábbi feleségének pedig három… (részlet a „Haladás svéd módra” c. dokumentumfilmből)

* * *

Igyekezzünk szeretni az embereket
A valódiakat és létezőket
Fogadjuk el őket olyannak, amilyenek
Bocsássuk meg magunknak, hogy nem vagyunk jobbak
Sem szebbek a közös sorsban.

(Leszek Długosz, „Igyekezzünk”, részlet)

Szent Rita hősi fokon gyakorolta a megbocsátást. Csak az olyanoknak köszönhetően, mint ő, csak az olyan anyáknak és apáknak, akik képesek maguknak megbocsátani, és akik képesek szeretni „a valódiakat és létezőket, akik olyanok, amilyenek”, csak nekik köszönhetjük, hogy van normális családunk, és nem vagyunk „rántották”.
_____________________________________

Urunk, Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel: megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden, egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak ígért jutalomban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Lengyelből fordította Szemere János atya

Nincsenek megjegyzések: