Oldalak

csütörtök, január 31, 2013

Napi gondolatok: Mondjátok meg a fiúknak, várom őket a mennyországban

Január 31. BOSCO SZENT JÁNOS a ferences harmadik rend tagjának emléknapja, rendalapító (1815-1888)

Becchiben született szegény földműves szülőktől. Apja korán elhunyt. Vallásos édesanyjától gondos nevelésben részesült. Nehéz körülmények között végezte iskoláit, hogy pap lehessen. 9 éves korában Isten látomásban mutatta meg neki jövendő hivatását. 18 éves lehetett, amikor a ferences III. rendbe lépett. Később kérte felvételét a Ferenc-rendbe, ahova fel is vették volna, de lelkiatyja, Cafasso Szt. József tanácsára világi papnak ment. Szent Ferencnek mindig nagy tisztelője és követője volt, különösen a szegénység vállalásában.
A kép eredeti helye itt.

Torinóban különös körülmények között találkozott a 16 éves Garelli Bertalan kőműves inassal, akit fölkarolt; a következő vasárnap már kilenc hasonló sorsú fiú kereste fel: ez volt a kezdete az „oratóriumnak”, amiből kinőtt a Szalézi Rend (1859), majd 1872-ben a rend női ága, a „Keresztények Segítsége Leányai” társasága. Szűz Mária iránti tiszteletének bizonysága a Segítő Szűz Mária bazilika, mely az ő kezdeményezésére épült.

A rend missziós tevékenysége 1875-ben indult meg, ekkor ment Dél-Amerikába az első tíz szalézi misszionárius. Hogy a missziók és a szalézi intézmények fenntartását biztosítsa, alamizsnagyűjtő utakat tett Itáliában, Franciaországban, Spanyolországban. Kimerítő utak voltak ezek, de Isten feltűnő segítsége kísérte. Don Bosco áldása nyomán gyógyulások s egyéb rendkívüli események történtek.
1888. jan. 31-én, halála előtt mondta: „Mondjátok meg a fiúknak, várom őket a mennyországban.” Torinóban halt meg 73 évesen... Utolsó útjára százezres tömeg kísérte. XI. Pius, aki őt személyesen ismerte, avatta boldoggá, majd 1934-ben szentté.

Don Bosco buzdítása rendtársaihoz:
„Fiainknak tekintsük azokat, akik irányításunk alatt vannak. Álljunk szolgálatukra, mint Jézus, aki engedelmesedni jött, nem parancsolni. Az uralkodásnak még a látszatától is óvakodjunk, és csak annak érdekében érvényesítsük tekintélyünket, hogy még jobban szolgálhassunk nekik... Amikor hibáikat korholjuk, győzzünk le magunkban minden haragot.”

Imádság:
Istenünk, te Bosco Szent János áldozópap személyében atyát és tanítómestert ajándékoztál a fiataloknak. A mi szívünk szeretetét is gyújtsd lángra, hogy egészen neked éljünk, és mindenkit hozzád vezessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

P. KOVÁCS KALLISZT OFM

Nincsenek megjegyzések: