Oldalak

szombat, december 29, 2012

Napi gondolatok: Jézus főpapi áldozatból üdvösség és világosság árad a világra (Lk 2,22-32)

Az evangéliumi részlet a vallási dráma jelképeinek segítségével Jézus áldozat mivoltáról beszél és a jézusi áldozatot elfogadó közösséget állítja elénk, Mária, József és az agg Simeon személyében.
Az agg Simeon - kép forrása itt
Jézus áldozat mivoltára a templomi bemutatás eseménye utal. A bemutatás kifejezést a Szentírás görög szövegében szereplő ige egyrészt annyit jelent, mint papként az Úr szolgálatára állni /Dt 17,12/, másrészt: áldozatot bemutatni. Amikor tehát az evangélista Jézus bemutatásáról beszél, Jézus főpapi vonásait akarja megrajzolni. Az ősegyháznak azt a meggyőződését fejezi ki, hogy Jézus hivatása kezdettől fogva az volt, hogy papként álljon az Úr szolgálatára és áldozattá váljék. Ugyanakkor az evangélista arra is utal, hogy e főpapi áldozatból üdvösség és világosság árad a világra. 

A jézusi áldozatot elfogadó közösséget Mária, József és az agg Simeon képviseli. A bemutatást az ószövetségi törvények nem írták elő. Mária és József önként viszi gyermekét a templomba, azaz szabadon mond igent Jézus hivatására és életművére. Simeon magatartását is az elfogadás jellemzi: befogadja, karjába veszi a gyermeket. Hálát ad Istennek, és ezzel burkoltan igent mond e gyermek jövőjére és üdvösséget hozó áldozatára. E három személy azt a közösséget jeleníti meg, amely kezdettől fogva nyitott volt Jézus felé, és amely a húsvéti események fényében végérvényesen elfogadta a jézusi áldozatból fakadó remény és üdvösség ajándékát.
A mai napon, az imént felolvasott evangéliumi rész hallatán, adjunk hálát Istennek Jézus értünk hozott áldozatáért, és tegyünk meg mindent, hogy életünk alapján az áldozat méltó elfogadóinak bizonyuljunk.

Nincsenek megjegyzések: