Oldalak

vasárnap, április 10, 2016

Esztelneki Ferences Templom Hirdetése: Húsvét 3. vasárnapja

1.      Április 12-én, kedden kezdődik a Szent Antal Kilenced, a kilenced elmélkedéseinek témája, az irgalmasság testi és lelki cselekedetei lesznek, amit más és más pap fog tartani. Mindjárt az elsőt Bartos Károly kézdisárfalvi plébános végzi. A szentmisék kezdési időpontja minden kedden délután 6 óra lesz. Előtte ½ 6-tól szentgyónási lehetőség. A Szent Antal kilencedre szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat a személyeket – Esztelnekről és a térségünkben lévő településekről –, akik ügyes-bajos dolgaikban Szent Antal közbenjárását kérve szeretnének Istentől meghallgatást nyerni.
2.    Már jó előre hirdetjük, hogy templomunk védőszentjének, Szent György vértanúnak az ünnepére készülőben, április 21-22 és 23-án, lelkigyakorlatot tartunk az esti 6 órás szentmisék keretében, előtte pedig ½ 6-tól szentgyónási lehetőség lesz. Biztatunk mindenkit, a férfiakat, a nőket, a fiatalokat és a gyerekeket, hogy vegyenek részt a lelki-haszonnal járó búcsús előkészületekben. A lelkigyakorlat vezetője Erik testvér lesz, a Csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A faluban tapasztalható egy bizonyos, jó irányú törekvés, a régi hagyományok felelevenítésére vonatkozólag, milyen szép lenne, ha a Szent György búcsúhoz kötődő hagyományok is „feltámadnának”. Gondolok itt a vendégszeretet gyakorlására, a búcsús szentmise utáni, szeretteinkkel, barátainkkal, rokonainkkal elfogyasztott ünnepi ebédre, együttlétre, ahogyan régen volt a plébánia templom és a ferences templom búcsúja alkalmával. Milyen örvendetes dolog lenne, ha Szent György napján ünneplőbe öltözne a falu apraja és nagyja és úgy jönnének a búcsús misére, ha minél többen vennék fel a székelyruhát, és ha az egész falú számára valóban rendkívülibb nap lenne április 24-e.
3.    A búcsús szentmisénk 24-én, vasárnap déli 12 órakor lesz. Ünnepi szónoka pedig Szénégető István plébános, Marosvásárhelyről, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője lesz.
4.    Hétfőn reggel ½ 8-tól lesz a szentmise, kedden délután 6 órától, a kilenced kezdete, szerdán és csütörtökön reggel ½ 8-tól, pénteken délután 6 órától és szombaton reggel ½ 8-tól. A péntek délutáni szentmise közös lesz a Kaplonyból, volt plébániámról ide látogató vendégekkel, egyháztanácsosokkal és azok családtagjaikkal. A szentmisét Kaplony plébánosa, Asztrik atya fogja végezni. Ugyancsak ő fogja celebrálni a vasárnapi ½ 11-es szentmisét is. 
5.    Jövő vasárnap lesz a hivatások vasárnapja, ekkor minden ferences templomban gyűjtést tartunk a ferences nevelés támogatására. Adományukat majd a kórus alatt álló perselybe tehetik be.

Nincsenek megjegyzések: