Oldalak

szombat, október 03, 2015

Kolostorunk alapításának 325. évfordulóját ünnepeltük Esztelneken - képes beszámoló is

Október 1-jén volt 325 éve annak, hogy a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartományunk Szent György vértanú címe és oltalma alatt kolostort alapított Esztelneken.
Eme jeles évfordulóval kapcsolatos rendezvénysorozatunk csúcspontja az október 1-jén, a csütörtök délután 6 órától bemutatott hálaadó-jubileumi és búcsús szentmise volt. A szentmise főcelebránsa és igehirdetője nm. és ft. Tamás József segédpüspök atya volt.
A püspök atyával együtt misézett a kerületi papságnak nagy része, a Főesperes úrral az élen és a ferences-pap testvérek a Provinciális atyával az élen. A magyarországi ferences rendtartományból Kapisztrán atya volt jelen négy ferences jelölttel, aki előbbi este előadást tartott a nagy évfordulóra készülőben.

Jelenlétükkel megtiszteltek és velünk együtt ünnepeltek és imádkoztak az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei Árkosról, a Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Kézdiszentlélekről, valamint a sepsiszentgyörgyi Szeretet Misszionáriusai, vagy a nép nyelvén egyszerűen „Teréz Anya leányai”.

A papság és a ferences testvérek, valamint szerzetesnővérek mellől nem hiányoztak a közelebbről és távolabbról érkezett zarándokok sem, illetve az esztelneki és kurtapataki testvérek sem.
Eljöttek, sokan székelyruhába öltözve, hogy velünk együtt ünnepeljenek és adjanak hálát a Háromszemélyű Egy Istennek a kolostoralapításunk 325-ik évfordulóján, ily módon jutatva kifejezésre hálájukat és köszönetüket a háromszéki ferences jelenlétért, amely kisebb megszakítással (1930-1936) P. Benedek Fidél, rendünk történésze szerint 338 éves. Ugyanis az első ferences P. Pálfalvi Mihály Ferenc személyében 1677-ben érkezett Esztelnekre a csíksomlyói rendházunkból, viszont az akkori vallás-politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy azonnal kolostort is alapítsanak…

Hála Istennek, a Mária Rádió vezetőségének valamint a sepsiszentgyörgyi és csíksomlyói rádió-munkatársaknak köszönhetően a rádió hallgatói is bekapcsolódhattak ünneplésünkbe.
Az írott, az elektronikus és az internetes média jóvoltából pedig sokan szerezhettek tudomást a nem mindennapi eseményről, jelezvén ezzel is, hogy a minket körülvevő világban nem csak lehangoló események, hanem szép és felemelő dolgok is történnek.

fr. Szilveszter OFM
Esztelnek, 2015. október 3. 

Nincsenek megjegyzések: