Ferenc pápa egy éve: akit divat félreérteni
Europress/AFP

Az egy éve megválasztott Ferenc pápa elődje történelmi tettet végrehajtva időskorára tekintettel távozott a római egyház éléről, a különleges nyugdíjba vonulás sok gyanakvásra okot adó cselekedetét azonban rögvest háttérbe szorította Ferenc pápa mélységesen emberi fellépése. Az azóta eltelt egy esztendőt a katolikus egyház tévéreferens papjával, Török Csaba atyával tekintettük át.

– Lehettek, akik furcsán grimaszoltak, talán csalódtak is, amikor egy szerényen integető, egyszerű, fehér ruhás bácsi sántikált ki a bazilika bíborszín függönyei közül egy éve. A média azelőtt a végletekig izgatta a közvéleményt fekete pápáról, Péter nevűről, fiatalról, reformerről, liberálisról, tengerentúliról. Valójában melyek lettek az argentin bíboros pápaságának fő súlypontjai?

– Világos, hogy a pápaság nem egy politikai intézmény, éppen ezért a hangsúlyok is lelki természetűek. Ezekkel általában a sajtó kevésbé foglalkozik. Előtérbe került a szegénység kérdése, ami elsősorban nem abban nyilvánult meg, hogy a pápa a Szent Márta-házban lakik-e, hanem hogy homloktérbe került a szegények ügyének felkarolása, ami a pápa szerint nem csak társadalmi vagy szociális, de lelki, hittani feladat is. Emellett kaptunk egy buzdítást is: egy missziós megtérésen keresztül akarja átszabni az egyház arcát a szentatya. Arról van szó, hogy az egyháznak össze kell szednie magát, meg kell újulnia, hitelesen és korszerűen hirdetnie ebben a világban Krisztus üzenetét. Változik az egyház szerkezetileg is, aminek kapcsán a pápa leszögezte, hogy az ő intézkedései elsődlegesen a Vatikánt érintik. Ennek részeként felállt a nyolcfős bíborosi bizottság, áttekintik a vatikáni pénzügyeket és a bankot, az elmúlt hónapban ráadásul megszületett egy gazdasági tanács és egy felügyeleti szerv is. A Vatikán világiakat is jobban bevonó, teljes átalakításának már látszanak az irányai. Emellett természetesen helyi szinten is átalakulásokra lesz szükség, de mint fogalmazott, ezen a téren „a pápa nem helyettesítheti a püspököket”.

Az írás folytatása az alábbi linken érhető el:

Forrás: MNO