Oldalak

kedd, szeptember 10, 2013

Napi gondolatok: „Kiválasztott közülük tizenkettőt…” (Lk 6,12-19)

„Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt.” 

A tizenkét apostol
Jézus, amikor mások nyugalomra térnek a fárasztó nap után, akkor Ő az egész éjszakát imádkozva virrasztotta át, hogy a tizenkét apostol kiválasztásában az Atyaisten akarata érvényesüljön. Ő minden döntését mennyei Atyjával megbeszélve, az Ő tetszését keresve hozta meg.

Az apostolok kiválasztása nem csodálatos, átlag feletti tulajdonságok szemelőt tartása alapján történt. Nem volt bennük semmi rendkívüli- egyszerű, gyarló, átlagemberek, mint a többség: halászok, vámosok, írni, olvasni sem tudtak. Viszont életrevalóak, képesek voltak egy családot eltartani, talpraesettek. Jézus őket választotta ki.
Nem a hittanilag képzettek, a vallásilag tökéletesek, és nem is a szelídek, a jámborok táborából választja őket, de később, mégis mindegyik a maga kegyelmi ajándékának megfelelően „százszoros” termést hoz, elnyerve a győztesek koronáját, a vértanúk pálmáját.
Mindannyian rendelkeznek egy fontos dologgal, és erre tud építeni az Úr: készségesek a jóra, szívük nyitott az Úrra.
Különbözőek, éretlenek, úton vannak, de Isten őket akarja, és tudja használni, mert képesek elhagyni addigi életüket és képesek változtatni, hagyják, hogy Jézus átalakítsa őket.

Jézus ma is meghív és mondja: "Jöjj kövess engem".

Kövess engem, úgy ahogy vagy, nem a tehetségedre vágyom, nem a rendkívüli tulajdonságaid kellenek, nem kell nekem bizonyíts és ezért rekordokat megdönts, úgy gyere ahogy vagy.

Egy dolgot kérdez Jézus: Szeretsz engem? Ez az egyetlen és legfontosabb dolog.

Merjük az Atya ölébe vetni magunkat és követni Jézust oda ahová Ő küld. Életünk egy csodálatos kaland lesz, ahol Jézus mutatja az utat és mi Rá tekintve, arcát szemlélve követjük síkságon és hegyvidéken, sivatagban és dús legelőkön egyaránt.
A lényeg, hogy Ő velünk van. Ehhez kell a Lélek bátorsága és a bizalom, hogy higgyük, vele mindig jó úton járunk.

Jézus küld, hogy légy vigasz és bátorító szó, küld, hogy megetesd az éhező gyermeket és rá nyisd az ajtót a szomszédodban lakó magányosra, gondoskodj a betegről, beszélj Jézusról kicsiknek és nagyoknak, küldd, hogy légy gyógyszer a testvéred, a testvéreid számára…

„Jöjj, kövess engem…”, - mondja Jézus halkan és szelíden, mondta 2000 évvel ezelőtt és mondja ma is Neked, aki e sorokat olvasod.

Nincsenek megjegyzések: