Oldalak

szombat, augusztus 31, 2013

Ferences identitás

A provinciai nyári találkozónkat 2013. augusztus 20-án az esti szentmisével fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök nyitotta meg. Miközben Szent István királyt méltatta, arra buzdított, hogy alapjaiban kell megújulnia az életünknek. A sziklaalap, amire építkezhetünk: Jézus Krisztus.
Augusztus 21-én a reggeli szentmise főcelebránsa fr. Kovács Antal volt. A nap bevezető szertartását fr. Urbán Erik vezette. Ezt követte fr. Böjte Mihály rövid bevezetője a találkozó témájáról. A legutóbbi nagykáptalan (2009) kérése a definitórium generáléhoz (a rendi tanácsadó testülethez) az, hogy mélyítse el a ferences identitás témáját és a klerikus, valamint a laikus testvérek részvételét az evangelizációs missziós tevékenységben.

Ennek a kérésnek a teljesítését segíti elő a ferences identitásról kiadott dokumentum (2012. október), amely egy megújult reflexiót szeretne arról, hogy kik vagyunk, és mivé kell lennünk.
A provinciai káptalanon a folyamatos képzési tervünkben azt mondtuk, hogy „A triennium vezető témája minden szinten a ferences identitás. Segédeszközként a generális definitórium által kiadott útmutatást használjuk a ferences identitásról.” Legfontosabb segédeszközünk ebben a tevékenységben a Regula és Constitutio, párbeszédben az egyházzal és a világgal.
A téma bevezetését követően fr. Szabolcs bemutatta annak a felmérésnek a részleges eredményeit, amelyet a rend kezdeményezett, és amelyben néhányan válaszaikkal a rendtartományhoz tartozó testvérek közül is részt vettek. 

Délután az evangélium szerinti élet volt a téma. Erre vonatkozóan felolvastunk néhány cikkelyt a Constitutióból. Ennek fényében a káptalani beszámoló alapján Szabolcs testvér rámutatott arra, hogy hol tart provinciai közösségünk. Elmondta, hogy ahhoz, hogy éljük az evangéliumot, fontos ismernünk azt, és csak akkor válthatjuk életté. Ez után következett a testvérek hozzászólása.
Ezt követően közös szentségimádást végeztünk, amelyet fr. Pantea Tibor szervezett és vezetett.
Augusztus 22-én a közösségi élet volt a téma. A reggeli szentmisén fr. Puvak Marián volt a főcelebráns, és ő prédikált a napi evangéliumról. Délelőtt Hugó testvér vetített előadást tartott Boros Fortunát atya életéről és tevékenységéről. Ezt követően újra a Contitutióból olvastunk fel a közösségi életre vonatkozó részeket. Fr. Szabolcs pedig – szintén a káptalani beszámolója alapján – azt boncolgatta, hogy közösségi, valamint provinciai szinten mi az, ami ránk vonatkozik. Olyan elemeket kerestünk, amelyek a közösséget építik. Így hosszasan beszéltünk a rekreáció fontosságáról. Egy másik fontos téma a kommunikáció volt, amin úgy próbálunk javítani, hogy felélesztjük a provinciai értesítő gyakorlatát. Fr. Szilveszter vállalta, hogy provinciaszinten összegyűjti a híreket, és ezeket összeszerkesztve elküldi a provincia levelezőlistájára.

Délután fr. Guia Hugó és fr. Portik Lóránt vezetésével a testvéri közösség keresztutat végzett a Kissomlyó-hegyen, amelyet a Salvator-kápolna előtt kereszthódolattal fejeztünk be.

 Fr. Böjte Mihály    

Forrás: Vasárnap

Nincsenek megjegyzések: