Oldalak

szombat, május 25, 2013

Napi gondolatok: Örök szövetségre lépett az emberekkel… Sir 17,1-13; Mk 10,13-16

„Örök szövetségre lépett az emberekkel, és közölte velük parancsait.”

A mai Olvasmány Sirák fia könyvéből az emberi méltóság dicsérete. Isten saját képmására alkotta az embert, s ez a hasonlóság három vonásban ölt testet.
Úgy rendelte, hogy újból visszatérjen hozzá. Az ember nem csupán a porba tér vissza, hanem Alkotójához, akitől lelkét kapta, s azt az erőt, az értelem és szeretni tudás erejét, mely felülmúlja az egész világmindenséget, és lába alá veti azt.

Tehetséget adott az embernek. Nem csupán érzékszerveinkről, képességeinkről, tehetségünkről van itt szó, hanem mindenekelőtt a jó és rossz közti választás képességéről, a lelkiismeret szabadságáról. Az ember megkapta az élet törvényét, melyet Isten a szívébe írt és írásba is adott.
Örök szövetségre lépett velük. Ez a betetőzés. Jézus keresztáldozata által, a hitben és a keresztség szentségében te is részese lettél ennek az örök szövetségnek. Örök ez a szövetség, vagyis nem korlátozódik érvénye erre a földi életre, még csak az emberiség, a világtörténelem idejére sem. Ez az örök szövetség teljesíti be, amit Isten a teremtéskor csíraként az emberbe helyezett, amikor saját képére megteremtette. 

Mindazokra a képességekre és adományokra vigyázni szeretnék, amit nekem adtál, én Teremtőm, de mindennél drágább ajándékod számomra, hogy a te szent Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak képére teremtettél, s benne örök életszövetségre rendeltél. A hozzá való hasonlóságban, az ő szeretetében és ismeretében, a vele való életegységben van mindannak beteljesedése, amit nekem adtál, a te dicsőséged dicséretére.

fr. Barsi Balázs ofm

Nincsenek megjegyzések: